h

Nieuws uit 2012

7 februari 2012

De SP nodigt u uit: thema-avond natuur&milieu

Op donderdag 23 februari organiseert de SP afdeling Nijmegen een thema avond over het onderwerp 'natuur en milieu'. De huidige plannen van het kabinet VVD-CDA en gedoogpartner PVV betekenen een zware klap voor de natuur in Nederland. SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven en Statenlid Eric van Kaathoven komen vertellen wat de gevolgen van deze bezuinigingsplannen zijn en welke alternatieven de SP daar tegenover stelt.

Lees verder
3 februari 2012

ROOD: Verplicht vrijwillige bijdrage?!

Afgelopen dinsdag zijn de SP-jongeren van ROOD Nijmegen in gesprek gegaan met de studenten van het ROC op de Campusbaan in Nijmegen. Veel studenten kaartten misstanden aan over een extra bijdrage die de school verplicht stelt naast het lesgeld.

Lees verder
2 februari 2012

Raad steunt SP: doorstroming in Dukenburg bevorderen

SP-raadslid Bert Velthuis kreeg op de politieke avond van 1 februari de steun van de voltallige gemeenteraad voor zijn pleidooi om de doorstroming in Dukenburg te bevorderen. De raad stemde unaniem in met de motie van Velthuis waarin het college van B&W wordt opgeroepen om zich in te spannen voor het realiseren van zorgwoningen in de Meijhorst.

Lees verder
2 februari 2012

Coalitiepartijen laten lage inkomens in de kou staan

De SP-fractie heeft in de gemeenteraad voorgesteld om huishoudens met lage inkomens die getroffen worden door landelijke bezuinigingen te compenseren. Door de stapeling van verschillende regelingen, bezuinigingen en eigen bijdrage’s worden met name chronisch zieken, gehandicapten en ouderen extra getroffen in het inkomen.

Lees verder
30 januari 2012

Debat 'Spreiding en specialisatie van zorg'

Maandag 13 februari is SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven te gast bij het debat: 'spreiding en specialisatie van zorg. Is de patiënt ermee geholpen?'
Van Gerven, voormalig huisarts, is voor de SP woordvoerder Zorg en Milieu. Het debat wordt georganiseerd door LUX en UMC St. Radboud.

Lees verder
25 januari 2012

SP stelt vraagtekens bij parkeeronderzoek Waterkwartier

SP-raadslid Cor van Norel heeft wethouder Beerten om opheldering gevraagd over het draagvlakonderzoek dat de gemeente onlangs hield naar het invoeren van betaald parkeren in het Waterkwartier.

Lees verder

Pagina's

U bent hier