h

SP stelt vraagtekens bij parkeeronderzoek Waterkwartier

25 januari 2012

SP stelt vraagtekens bij parkeeronderzoek Waterkwartier

SP-raadslid Cor van Norel heeft wethouder Beerten om opheldering gevraagd over het draagvlakonderzoek dat de gemeente onlangs hield naar het invoeren van betaald parkeren in het Waterkwartier.

De SP betwijfelt of het handig is om een dergelijk onderzoek te houden op het moment dat grote delen van de wijk worden geherstructureerd. In de brief die de bewoners van het Waterkwartier hebben ontvangen spreekt de gemeente van een toegenomen parkeerdruk, maar de signalen die de SP-fractie van wijkbewoners ontvangt wijzen op het tegendeel.

De SP wil dan ook dat de wethouder duidelijk maakt hoe het is gesteld met de parkeerdruk in de wijk. Ook vraagt de SP zich af of het invoeren van betaald parkeren in sommige delen van het Waterkwartier de juiste oplossing is.

Naar aanleiding van de brief die de bewoners van het Waterkwartier hebben ontvangen heeft de SP de volgende vragen gesteld aan de wethouder:


1. Wat is de omvang van de binnengekomen signalen en komen deze uit het hele gebied dat op
de meegestuurde kaart is aangegeven?

2. Hoe groot is de in de brief genoemde huidige parkeerdruk?

3. Waarom wordt er een draagvlakonderzoek gehouden terwijl delen van de wijk worden
gesloopt, herbouwd en tijdelijk bewoond? Kunnen m.a.w. in deze delen van de wijk (vaste)
bewoners zich niet uitspreken over al of niet betaald parkeren?

4. In de brief wordt gesproken over een geldig onderzoek als 30% van de aangeschreven
adressen heeft gereageerd. En er wordt tot invoering van betaald parkeren overgegaan als 50%
van de respondenten zich als voorstander heeft uitgesproken. Echter, in de brief staat ook dat er
afhankelijk van de uitslag van het onderzoek slechts in een deel van de buurten betaald
parkeren kan worden ingevoerd. Deelt het college onze mening dat een gedeeltelijke invoering
van betaald parkeren er toe leidt dat de druk in de gratis zones alleen maar groter wordt?

5. Is het college bereid om de raad te informeren over de uitslag van het draagvlakonderzoek in
het Waterkwartier? En op welke termijn kunnen we de uitslag verwachten?

U bent hier