h

Coalitiepartijen laten lage inkomens in de kou staan

2 februari 2012

Coalitiepartijen laten lage inkomens in de kou staan

De SP-fractie heeft in de gemeenteraad voorgesteld om huishoudens met lage inkomens die getroffen worden door landelijke bezuinigingen te compenseren. Door de stapeling van verschillende regelingen, bezuinigingen en eigen bijdrage’s worden met name chronisch zieken, gehandicapten en ouderen extra getroffen in het inkomen.

De gemeente Nijmegen heeft een rijksbijdrage van 1,4 miljoen euro beschikbaar om de stapelingseffecten tegen te gaan, waarvan 0,3 miljoen euro nog geen bestemming heeft. SP-raadslid Cor van Norel stelde tijdens de politieke avond van 1 februari voor om een deel van dit geld in te zetten om verschillende regelingen voor minima op te trekken naar 130% van de bijstandsnorm.

Van Norel: “De kosten voor mensen met de laagste inkomens zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. Laten we nu we het geld er voor hebben ook meteen zorgen dat alle kinderen, gehandicapten en chronisch zieken mee kunnen blijven doen.”

Het voorstel van de SP zou ten goede komen aan het kinderfonds voor gezinnen met 1 kind, het draagkrachtloos inkomen voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen en de vergoeding eigen bijdrage voor de Wmo . Helaas bleek er onvoldoende steun voor het iniatief van de SP, waardoor het geld voorlopig op de plank blijft liggen.

Van Norel: “Ik ben met name erg teleurgesteld in de coalitiepartijen GroenLinks en de PvdA. Je zou toch verwachten dat die partijen dit soort initiatieven steunen. Op deze manier laten zij de laagste inkomens in de kou staan. Dit was het juiste moment om een duidelijk signaal af te geven, terwijl het geld er ook voor beschikbaar was.”

U bent hier