h

Raad steunt SP: doorstroming in Dukenburg bevorderen

2 februari 2012

Raad steunt SP: doorstroming in Dukenburg bevorderen

SP-raadslid Bert Velthuis kreeg op de politieke avond van 1 februari de steun van de voltallige gemeenteraad voor zijn pleidooi om de doorstroming in Dukenburg te bevorderen. De raad stemde unaniem in met de motie van Velthuis waarin het college van B&W wordt opgeroepen om zich in te spannen voor het realiseren van zorgwoningen in de Meijhorst.

In Dukenburg vormt het gebrek aan doorstroming en de daarmee samenhangende vergrijzing een groot probleem. De SP-fractie wil dat er door één of meerdere woningbouwcorporaties daadwerkelijk zorgwoningen in de Meijhorst gebouwd worden om in voldoende mate aan de vraag vanuit Dukenburg te voldoen.

Bert Velthuis: “In Dukenburg is grote behoefte aan zorgwoningen. Het realiseren van deze woningen biedt een kans om de doorstroming binnen Dukenburg te bevorderen. Bovendien sluit de doorstroming van mensen naar zorgwoningen in de eigen wijk ook goed aan bij de kantelingsgedachte van de WMO. Mensen kunnen zo langer zelfstandig blijven wonen.”

De SP-fractie wil bovendien dat de inwoners van Dukenburg voorrang krijgen bij de doorstroming naar zorgwoningen in hun eigen wijk. De gemeente Nijmegen moet wat de SP betreft zo veel mogelijk van deze woningen zelf gaan bouwen als blijkt dat woningbouwcorporaties dit niet doen. Voor deze laatste twee wensen van het SP-voorstel bleek echter onvoldoende steun in de gemeenteraad.

U bent hier