h

Iedereen welkom op Nijmeegse evenementen

4 april 2012

Iedereen welkom op Nijmeegse evenementen

Op initiatief van de SP-fractie gaat de gemeente Nijmegen beter toezien op de toegankelijkheid van evenementen voor mensen met een beperking. Het voorstel dat SP-raadslid Renske Helmer daartoe indiende kon woensdagavond rekenen op steun van een grote meerderheid in de gemeenteraad.

Hoewel de Nijmeegse binnen,- en buitenevenementen voor alle burgers worden georganiseerd, is de toegankelijkheid voor mensen met een beperking nog niet vanzelfsprekend.

De SP-fractie stelt daarom voor dat de gemeente organisatoren een inspanningsverplichting oplegt om hun evenement zo toegankelijk mogelijk te maken. Organistoren kunnen daarbij voortaan gebruik maken van de checklist die de Werkgroep Integratie Gehandicapten (WIG) onlangs heeft opgesteld.

Helmer: “Organisatoren mogen het realiseren van een zo toegankelijk mogelijk evenement niet als vrijblijvend ervaren. Er is veel kennis bij de WIG over het praktisch toegankelijk maken van evenementen. Aan de hand van de checklist die zij hebben gemaakt kunnen organisatoren zien aan welk niveau van toegankelijkheid zij voldoen.”

De SP wil dat de gemeente er in de toekomst standaard op toeziet dat organisatoren van evenementen de aanbevelingen van de WIG hanteren en de belangenvereniging zo nodig om advies vragen.

U bent hier