h

Nieuws uit 2009

19 juni 2009

Gesubsidieerde arbeid moet in stand blijven

Al jaren wordt in de gemeente Nijmegen gesubsidieerde arbeid ingezet als weg naar betaald werk of om de sociale infrastructuur in stand te houden. Er werken nu ongeveer 1000 Nijmegenaren in een gesubsidieerde baan bij verschillende instellingen of bedrijven. Door bezuinigingen van het kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie dreigen veel banen verloren te gaan. De SP zal er alles aan doen dit in Nijmegen te voorkomen.

Lees verder
16 juni 2009

Voor de zomer einde aan gemengd parkeren centrum

Eind mei heeft de SP de centrumbewoners geïnformeerd over de uitslag van een enquête die onder hen is over het gemengd parkeren in hun wijk. Hieruit bleek dat 48,9 procent van de deelnemende bewoners dagelijks geen parkeerplek kan vinden, terwijl men wel een parkeervergunning heeft. Om dit probleem op te lossen heeft de SP met succes een voorstel ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering. Dit betekent dat nog voor de zomer een einde komt aan het gemengd parkeren in het centrum.

Lees verder
12 juni 2009

Over het Bosje van Vroom en planexploitaties

Het Bosje van Vroom in Brakkenstein staat al jaren in de belangstelling. De discussie gaat over het al dan niet bebouwen van dit gebied. In het verleden is afgesproken dat de financiële gevolgen van het verplaatsen van sportaccommodaties binnen de wijkgrenzen van Brakkenstein opgelost moeten worden. Een manier daarvoor is woningbouw. Nu lijkt na jaren de oplossing in zicht.

Lees verder
27 mei 2009

SP vraagt opheldering over problemen bij Bibliotheek

De SP fractie maakt zich grote zorgen over de recente berichtgeving over de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ). Het college van B&W is al jaren positief over het functioneren van de bibliotheek; en met de resultaten van de OBGZ in 2007 was daar ook alle reden toe. Nu blijkt echter dat er al langere tijd problemen bestaan tussen het personeel en de directie.

Lees verder
21 mei 2009

Debatteren over Europa: 24 en 26 mei

Met de Europese verkiezingen in het vooruitzicht wordt er weer volop gedebatteerd over ‘Brussel’. Zo ook in Nijmegen. Actuele thema’s als de financiële crisis en klimaatverandering komen daarbij aan bod.

Lees verder
18 mei 2009

Onderzoek SP: Centrum-bewoners willen einde gemengd parkeren

In maart heeft de SP in het centrum een vragenlijst verspreid om er achter te komen wat volgens de bewoners en ondernemers een goede oplossing is voor het parkeerprobleem in dit gebied. In totaal namen 110 mensen de moeite de vragenlijst in te vullen, waardoor de wens van de bewoners duidelijk is geworden: stop het gemengd parkeren. Het rapport met de resultaten van de enquête is door de SP aan wethouder Van der Meer aangeboden. Op 27 mei zal de SP een motie indienen om de wens van de bewoners te realiseren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier