h

Nieuws uit 2009

10 april 2009

Excuses: Harry van Bommel 20 april in LUX

Onze excuses: de sprekers hebben op het laatste moment afgezegd dus is dit niet door gegaan.
Maandagavond 20 april is Harry van Bommel, Tweede Kamerlid SP, te gast bij het debat ‘Het Irak-conflict en de positie van Nederland’. Van Bommel heeft namens de SP voortdurend aangedrongen op een parlementaire enquête naar de politieke steun die Nederland gaf aan de Amerikaanse inval in Irak. Het debat wordt ingeleid door Drs. Leon Wecke, specialist conflictstudies aan de Radboud Universiteit.

Lees verder
9 april 2009

Gemeente haalt banden met de DAR aan

De vuilophaaldienst Dar komt dichter bij de gemeente te staan. Tijdens de politieke avond van 1 april steunden alle fracties, behalve de VVD, de plannen van het college. Op deze manier hoeft de gemeente geen openbare aanbesteding met alle risico’s vandien te organiseren. Ook andere gemeenten in de regio kunnen nu eventueel op dezelfde wijze gebruik maken van de diensten van de DAR. Voorwaarde is wel dat de DAR de meeste van haar commerciële activiteiten afstoot.

Lees verder
26 maart 2009

Vasim behouden voor huidige gebruikers

Afgelopen jaar is er een prijsvraag georganiseerd om ideeën binnen te krijgen over de toekomst van de Vasim. Voor de SP was die prijsvraag niet nodig. Voor de wethouders van Cultuur en Ruimte ook niet meer want de recessie heeft om zich heen gegrepen en projectontwikkelaars laten het afweten. Ze wachten op betere tijden. Voor de huidige Vasim is dit misschien wel een gunstige ontwikkeling want zij zijn gewoon doorgegaan met het zoeken naar een oplossing, die zo lijkt het, nog nooit zo dichtbij lag.

Lees verder
25 maart 2009

Red de Nijmeegse postbode

De SP heeft vandaag steun betuigd aan de medewerkers van TNT-post aan de Hatertseweg. De postbodes dreigen door de liberalisering van de Nederlandse postmarkt maar liefst 15% van hun salaris in te moeten leveren. De geplande bezuinigingen bij TNT gaan ten koste van de medewerkers die onder de laagste vier salarisschalen vallen. Onaanvaardbaar, zo vindt de SP. Vooral als men bedenkt dat TNT wel 16 salarisschalen hanteert.

Lees verder
19 maart 2009

SP steunt crisisaanpak College

De Nijmeegse gemeenteraad discussieerde gisteravond over de vraag hoe Nijmegen het beste de economische crisis zou kunnen doorstaan. In de gemeenteraad was grote steun voor de voorstellen van het college van B en W. Ook de SP steunt de plannen om bijvoorbeeld te investeren in betaalbare woningen, het inrichten van een mobiliteitscentrum om mensen snel van werk naar werk te leiden.

Lees verder
13 maart 2009

SP wil snelle busverbinding Bemmel – Lent – Nijmegen

De SP in de Nijmeegse gemeenteraad wil dat er snel werk wordt gemaakt van een snelle en frequente busverbinding tussen de wijk Visveld en het centrum van Nijmegen. De meest simpele oplossing is een doorsteek in de vorm van een bussluis van de Groot-Brittanniëstraat richting de Vossenpels. Hierdoor kan de bus van Bemmel langs Visveld rijden. De SP vraagt het Nijmeegse college dit nog voor de ingang van de nieuwe dienstregeling te regelen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier