h

Nieuws uit 2009

10 maart 2009

SP: Huis van de Topsport moet geen prestigeproject worden

De SP-fractie steunt het idee van een huis van de topsport volledig. Samenwerking van verschillende topclubs in Nijmegen met medische- en onderwijsinstellingen is een positieve ontwikkeling die door de gemeente gestimuleerd moet worden. Daarom staat de ontwikkeling van het Huis van de Topsport ook in het collegeakkoord.

Lees verder
5 maart 2009

Kamerleden op bezoek in Nijmegen

Op 13 maart komen SP Tweede Kamerleden Manja Smits en Sadet Karabulut naar Nijmegen. Zij bezoeken samen met Nijmeegse SP’ers het Willemskwartier en het Wolfskuil. De aandacht gaat uit naar onderwijs en integratie en wat er in Nijmegen rond deze onderwerpen speelt.

Lees verder
2 maart 2009

SP vraagt centrumbewoners naar mening parkeerbeleid

Tussen 3 en 31 maart zal de SP met een huis-aan-huis-enquête de binnenstadbewoners vragen naar hun ervaringen met het parkeerbeleid van de gemeente Nijmegen. Aanleiding zijn de klachten die de partij heeft ontvangen over het ‘gemengd parkeren’.

Lees verder
20 februari 2009

Kleinschalige VMBO blijft wens van SP

De SP-fractie heeft het College vragen gesteld over het VMBO onderwijs in Nijmegen. Aanleiding is een onderzoek in Utrecht, waar het advies wordt gegeven om VMBO-scholen een maximale omvang van 600 leerlingen te laten hebben. In Nijmegen bestaat het plan om in 2010 een VMBO-school te starten met 850 tot 900 leerlingen. Dit gaat tegen dat Utrechtse advies in. Reden voor de SP om weer aandacht voor het VMBO te vragen.

Lees verder
12 februari 2009

Nijmegen wil aansluiting op NS-nachtnet

De voltallige gemeenteraad sprak gisteren haar steun uit voor het D66-voorstel om te onderzoeken of aansluiting van Nijmegen op het NS-nachtnet mogelijk is. Partijen beloofden daarnaast hun contacten in te zetten om Provinciale Staten en regiogemeenten te overtuigen van de noodzaak.

Lees verder
11 februari 2009

Woonvisie om in te wonen

De woonvisie is een goed voorstel, maar als we geen rekening houden met de economische crisis, is die visie niet veel waard. Daarom komt op initiatief van de SP een speciale crisisbijlage voor de woonvisie. Ook zal pas na de reactie van de inwoners de definitieve visie worden vastgesteld. De SP staat achter de plannen om voldoende woningen te bouwen, betaalbaar te bouwen, de segregatie tegen te gaan en de leefbaarheid in de wijken te verbeteren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier