h

SP: Huis van de Topsport moet geen prestigeproject worden

10 maart 2009

SP: Huis van de Topsport moet geen prestigeproject worden

De SP-fractie steunt het idee van een huis van de topsport volledig. Samenwerking van verschillende topclubs in Nijmegen met medische- en onderwijsinstellingen is een positieve ontwikkeling die door de gemeente gestimuleerd moet worden. Daarom staat de ontwikkeling van het Huis van de Topsport ook in het collegeakkoord.

Jola van DijkSP-raadslid Jola van Dijk: "Onze handtekening onder dat collegeakkoord is geen vrijbrief voor wethouder Depla om er een prestige project van te maken. De financiële onderbouwing moet helemaal in orde zijn. Die indruk hebben we op dit moment nog niet."

Met de bouw van het Huis van de Topsport is een enorm bedrag gemoeid, vooral als het op de plek van het Goffertstadion komt. Ging het vorig jaar nog om een bedrag van 50-60 miljoen, inmiddels wordt al op een bedrag van 84,5 miljoen gerekend. 10 miljoen daarvan moet nog gedekt worden uit subsidies van andere overheden. Van Dijk: "Dat is een grote onzekere factor. Bovendien moet het grootste deel van de investeringen betaald worden uit de opbrengsten van de topsporthal. De berekende opbrengsten overtuigen mij niet. € 630.000 aan parkeerinkomsten in een gebied waar nu gratis geparkeerd mag worden lijkt me wel erg hoog gegrepen. Dat komt neer op gemiddeld € 2.000 per dag. De financiële argumenten zullen veel beter in elkaar moeten zitten, willen wij akkoord gaan met dit plan."

De combinatie met het Gofferstadion is een ander probleem met het huidige plan voor het Huis van de Topsport. Van Dijk: "We gunnen NEC een tweede ring, maar we zijn nog niet vergeten dat NEC haar financiële afspraken niet na komt." Een aantal jaar geleden verkeerde NEC in financiële problemen. De gemeente heeft NEC toen gered door het stadion te kopen. De SP heeft destijds een garantievermogen bedongen, om Arnhemse toestanden te voorkomen. NEC moet altijd in staat zijn om de huur te blijven betalen. Van Dijk: "Anders worden de bewoners van Nijmegen de dupe van de problemen van NEC. Dat is absoluut niet de bedoeling. Daarom moet NEC voldoen aan het garantievermogen voordat we verder praten over een tweede ring. Bovendien moet er voor de tweede ring een extra garantievermogen afgesproken worden."

Met de huidige plannen voor het Huis van de Topsport is de tweede ring architectonisch noodzakelijk. Van Dijk: "Wethouder Depla wil de topsporthallen onder de tweede ring bouwen. De plannen raken zo verweven dat er geen nee meer tegen NEC gezegd zou kunnen worden. Dat is voor ons onacceptabel. De plannen voor het huis van de topsport en de tweede ring van NEC moeten gescheiden blijven. Daarom is het belangrijk dat er ook alternatieve locaties onderzocht worden."

U bent hier