h

Nieuws uit 2009

12 juli 2009

ROOD helpt beginnende studenten weer onder dak

Het is inmiddels een goede traditie aan het worden dat ROOD, jong in de SP, eerstejaars studenten in Nijmegen gratis overnachtingen aanbiedt tijdens de introductie.

Lees verder
9 juli 2009

Reiziger mag niet de dupe worden van falende invoering OV-chipcard

Per 1 juli 2009 heeft de Stadsregio Arnhem-Nijmegen de OV-chipcard ingevoerd. Hiermee loopt de Stadsregio voor op veel delen van ons land. Nu blijkt dat de vervoerbedrijven in de Stadsregio in de loop van juli de strippenkaarten die op de bus worden verkocht uit de roulatie willen halen. Deze worden vervangen door dure ritkaarten. In september 2009 willen de vervoerbedrijven vervolgens de aantrekkelijke KAN-kaartjes afschaffen. Verder zijn er onvoldoende oplaadpunten en is de NS-chipcard niet op te laden. Reden voor de SP om opheldering te vragen en te pleiten voor een meer geleidelijke invoering.

Lees verder
1 juli 2009

Raadslid iets voor u, iets voor jou misschien?

Op 3 maart 2010 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen. Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het al zover. En omdat een goede voorbereiding nog altijd het halve werk is, is de afdeling nu al bezig met de voorbereidingen. Er is inmiddels een kandidatencommissie door het afdelingsbestuur aangesteld. Deze commissie heeft de taak om een kandidatenlijst samen te stellen. Met iedereen die zich kandidaat stelt wordt een gesprek gehouden. De kandidatencommissie doet aan de algemene ledenvergadering een voorstel over de samenstelling van de lijst. De uiteindelijke lijst wordt door de leden van de afdeling vastgesteld op een ledenvergadering eind 2009.

Lees verder
29 juni 2009

Debat: Iran, wat bezielt je?

Vrijdag 3 juli praten Kamerlid Harry van Bommel en de uit Iran afkomstige Behnam Taebi in het Kolpinghuis over de situatie in Iran. De demonstraties in Iran hebben veel mensen de afgelopen tijd bezig gehouden. Het beeld dat er heerst over Iran is gewijzigd. Het zijn niet meer brave Moslims die achter hun regime aanlopen, het zijn mensen die ook durven op te staan tegen hun leiders.

Lees verder
27 juni 2009

Ouders De Buut tegen samenvoeging

De enquête die de SP onder de ouders van de Rode en de Blauwe Buut heeft gehouden laat niets aan duidelijkheid over: de ouders zijn tegen samenvoeging. In totaal hebben 81 ouders meegedaan. Er is vrijwel geen steun voor vervangende nieuwbouw op een nieuwe locatie (6 procent). Bijna alle ouders pleiten voor handhaving van de twee schoolgebouwen met grondige renovatie of vervangende nieuwbouw. Veel ouders vinden samenvoeging van de scholen op verschillende locaties onacceptabel: bij Zwembad-Oost geldt dat voor driekwart, bij de Rode Buut voor tweederde en bij de Blauwe Buut voor 60 procent van de ouders.

Lees verder
23 juni 2009

SP vraagt mening ouders over samenvoegen Rode en Blauwe Buut

De SP is tegen de plannen om de Rode en de Blauwe Buut samen onder één dak te brengen. De toekomstige school is gepland op de plaats van zwembad Oost (Van Beethovenstaat), een veel kleinere plek voor een veel grotere school. De SP vraagt deze week de ouders om hun mening over de voorgenomen samenvoeging. Dinsdagmorgen werden de eerste enquêtes afgenomen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier