h

Reiziger mag niet de dupe worden van falende invoering OV-chipcard

9 juli 2009

Reiziger mag niet de dupe worden van falende invoering OV-chipcard

Per 1 juli 2009 heeft de Stadsregio Arnhem-Nijmegen de OV-chipcard ingevoerd. Hiermee loopt de Stadsregio voor op veel delen van ons land. Nu blijkt dat de vervoerbedrijven in de Stadsregio in de loop van juli de strippenkaarten die op de bus worden verkocht uit de roulatie willen halen. Deze worden vervangen door dure ritkaarten. In september 2009 willen de vervoerbedrijven vervolgens de aantrekkelijke KAN-kaartjes afschaffen. Verder zijn er onvoldoende oplaadpunten en is de NS-chipcard niet op te laden. Reden voor de SP om opheldering te vragen en te pleiten voor een meer geleidelijke invoering.

Matthias van HunnikSP-raadslid Matthias van Hunnik is niet te spreken over de invoering van de OV-chipcard in de Stadsregio. Van Hunnik: “Nu is per gemeente in de Stadsregio slechts één oplaadpunt beschikbaar. Bovendien zijn OV-chipcards van de NS nergens op te laden in Nijmegen. De vervoersbedrijven willen in de loop van juli af van de verkoop op de bus van de strippenkaart en in september stoppen met het KAN-kaartje. Mensen zonder strippenkaart moeten bij de chauffeur een duur ritkaartje kopen. Hiermee kan niet worden overgestapt. De tarieven van deze ritkaarten liggen 25% hoger dan van de huidige buskaartjes. Een ritje in de stad kost nu €1,60, terwijl een ritkaart 2 euro kost. Voor passagiers van Lent, Dukenburg en Lindenholt zullen de tarieven stijgen van €2,40 naar 3 euro. En als per 1 september het KAN-kaartje verdwijnt zullen reizigers met een nog forsere prijsverhoging worden geconfronteerd.”

Wat de SP betreft mogen de huidige strippenkaarten en daluren kaarten pas uit de roulatie worden genomen als OV-chipcards gemakkelijk te verkrijgen zijn en er voldoende oplaadpunten in de stad werken. Van Hunnik: “Ik vrees dat de buspassagiers worden geconfronteerd met exorbitante tariefsverhogingen. De reizigers mogen niet de dupe worden van de chaotische invoering van een OV-chipcard op korte termijn. De toegankelijkheid en betaalbaarheid mag niet verslechteren. Daar komt bij dat met de Vierdaagse voor de deur duizenden gasten van buiten de stad geconfronteerd worden met een ingewikkeld betalingssysteem dat nog niet voor iedereen bereikbaar is. Dat komt de gastvrijheid van Nijmegen niet ten goede. De SP is van mening dat er niets aan de huidige tarieven en kaartvormen mag worden veranderd totdat er voldoende plekken in de stad zijn waar mensen de OV-chipcard kunnen aanschaffen en/ of opladen. Ik vraag daarom het college de Stadsregio ter verantwoording te roepen.”

U bent hier