h

Nieuws uit 2009

22 oktober 2009

Van collegebank naar voedselbank?!

De tijd waarin studeren alleen was weggelegd voor mensen met een dikke portemonnee is volgens sommigen voorgoed voorbij. Toch lijkt de geschiedenis zich te herhalen; bezuinigingen in het (hoger) onderwijs zijn vaker regel dan uitzondering en het volgen van een studie wordt elk jaar duurder. Wat de SP betreft wordt er een einde gemaakt aan de verdere uitholling van het onderwijs en investeert Nederland weer serieus in haar kenniseconomie.

Lees verder
15 oktober 2009

Geen blanco cheque voor college bij steun bouwprojecten

Het college van B en W krijgt, als het aan de SP ligt, geen blanco cheque om bouwprojecten met gemeenschapsgeld vlot te trekken. Het gaat dan om belangrijke projecten die nu vertraagd worden door de economische crisis. De SP wil dat de gemeenteraad aan ieder project goedkeuring verleend. Daarnaast moet vooral ingezet worden op de bouw van goedkope huurwoningen.

Lees verder
15 oktober 2009

SP tegen grote VMBO-school Lindenholt; Gemeenteraad akkoord

De Nijmeegse gemeenteraad heeft zich uitgesproken voor een VMBO-school in Lindenholt. Deze school wordt voor 840 leerlingen gebouwd. Volgens de SP een schaal te groot. Daarom stemde de partij tegen deze plannen.

Lees verder
15 oktober 2009

Stadsregio mag KAN-kaartje niet afschaffen

Het goedkope KAN-kaartje voor de bus moet blijven. Dit voorstel van de SP kreeg tijdens de politieke avond steun van alle fracties in de gemeenteraad. De Stadsregio Arnhem-Nijmegen wil het KAN kaartje afschaffen nu de OV-chipcard is ingevoerd. Wethouder Van der Meer kreeg van de raadsleden de opdracht zich maximaal in te spannen bij de Stadsregio om het KAN-kaartje te behouden.

Lees verder
11 oktober 2009

Middelbare scholen moeten afspraken over segregatie nakomen

In Nijmegen zijn in 2007 afspraken gemaakt tussen de schoolbesturen en de gemeente. Schoolbesturen kregen zelf de zeggenschap over het geld voor de onderwijshuisvesting, op voorwaarde dat er meer gedaan zou worden aan integratie van kwetsbare leerlingen. Nu lijkt dit voor het middelbaar onderwijs niet van de grond te komen en vraagt de SP opheldering.

Lees verder
9 oktober 2009

Nijmegen rukt op naar Den Haag: U kunt nog mee!

Vrijdag 16 oktober zijn de leden van de SP Nijmegen van harte uitgenodigd voor een geheel verzorgd uitstapje naar de Tweede Kamer in Den Haag.

Lees verder

Pagina's

U bent hier