h

Middelbare scholen moeten afspraken over segregatie nakomen

11 oktober 2009

Middelbare scholen moeten afspraken over segregatie nakomen

In Nijmegen zijn in 2007 afspraken gemaakt tussen de schoolbesturen en de gemeente. Schoolbesturen kregen zelf de zeggenschap over het geld voor de onderwijshuisvesting, op voorwaarde dat er meer gedaan zou worden aan integratie van kwetsbare leerlingen. Nu lijkt dit voor het middelbaar onderwijs niet van de grond te komen en vraagt de SP opheldering.

Bert VelthuisSP-raadslid Bert Velthuis: “De afspraken uit 2007 zijn niet vrijblijvend. We moeten segregatie tegengaan. In Nijmegen hebben we afgesproken om bij segregatie termen te gebruiken als kansarme en kansrijke leerlingen waarbij opleiding en inkomen van de ouders van grotere betekenis zijn dan kleur en allochtone afkomst. Op 28 september zond Nova een reportage uit waaruit bleek dat Gymnasia witte bastions zijn waar kansarme leerlingen nauwelijks aanwezig zijn (circa 1%). Om segregatie tegen te gaan wordt elders onder andere geëxperimenteerd met verlengde brugklassen, toelatingsbeleid (voorkeursbeleid voor allochtonen) en schoolgrootte.”

De SP wil weten hoe ver het staat met de afspraken met de middelbare scholen om de segregatie tegen te gaan. Velthuis: “Weten we hoe de verhouding tussen kansrijke en kansarme leerlingen is per school? Wordt hier überhaupt wel over gesproken met de schoolbesturen en zijn er al concrete maatregelen genomen? Als dat zo is, vraag ik me af waarom het plan van het Mundial College ondersteund wordt voor één grote VMBO-school in Lindenholt.”

Lees de vragen van de SP over segregatie in het voortgezet onderwijs

U bent hier