h

Van collegebank naar voedselbank?!

22 oktober 2009

Van collegebank naar voedselbank?!

De tijd waarin studeren alleen was weggelegd voor mensen met een dikke portemonnee is volgens sommigen voorgoed voorbij. Toch lijkt de geschiedenis zich te herhalen; bezuinigingen in het (hoger) onderwijs zijn vaker regel dan uitzondering en het volgen van een studie wordt elk jaar duurder. Wat de SP betreft wordt er een einde gemaakt aan de verdere uitholling van het onderwijs en investeert Nederland weer serieus in haar kenniseconomie.

Onder minister Ronald Plasterk (PvdA) werden de afgelopen jaren tal van maatregelen ingevoerd die de studenten in het hoger onderwijs hard treffen. Zo werd de studiefinanciering bevroren, het collegegeld werd met 220 euro per jaar verhoogd, het behalen van de bachelor in vijf jaar werd verplicht, er komt een harde knip tussen de bachelor,- en mastergraad en universiteiten mogen tegenwoordig zelf bepalen hoeveel geld zij vragen voor het volgen van een tweede studie. Die laatste maatregel geeft universiteiten de mogelijkheid om duizenden euro�s per jaar extra te rekenen voor de meest leergierige studenten. Kortom: kennis is te koop en zo lang je bereid bent om jezelf flink in de schulden te steken, dan kom je een heel eind.

ROOD, jong in de SP, wil niet dat studenten de kosten van de crisis gaan betalen. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te studeren en het saldo op je bankrekening mag daar geen invloed op hebben. In Frankrijk is recent sterk bezuinigd op onderwijs, studeren is daardoor veel duurder geworden. De studiekosten liepen zo hoog op dat al snel voedselbanken werden geopend op universiteiten om studenten te kunnen voeden.

ROOD wil geen Franse toestanden. Studeren moet betaalbaar blijven voor iedereen. De studiefinanciering moet voldoende zijn om van te leven en mag niet veranderen in een lening, zoals de VVD en D66 voorstellen. Als de gehele studiefinanciering een lening wordt, kan dit vele potentieele studenten afschrikken om te gaan studeren.

Om studenten te waarschuwen voor de plannen van het huidige kabinet heeft ROOD een symbolische voedselbank ingericht op de Radboud Universiteit. Mochten de plannen van het kabinet doorgaan, dan kan het net als in Frankrijk nodig zijn om voorgoed een voedselbank op de universiteit te openen. Zo ver is het echter nog niet. Met het uitdelen van een Franse lunch (stokbrood met brie en druivensap) nam ROOD alvast een voorschot op dit toekomstbeeld.

Veel studenten reageerden enthousiast op dit initiatief en bleken de zorgen omtrent de groeiende studiekosten te delen. ROOD hoopt dan ook dat studenten zich blijven verzetten tegen de verdere bezuinigingen van minister Plasterk!

www.rood.nijmegen.sp.nl

U bent hier