h

Geen blanco cheque voor college bij steun bouwprojecten

15 oktober 2009

Geen blanco cheque voor college bij steun bouwprojecten

Het college van B en W krijgt, als het aan de SP ligt, geen blanco cheque om bouwprojecten met gemeenschapsgeld vlot te trekken. Het gaat dan om belangrijke projecten die nu vertraagd worden door de economische crisis. De SP wil dat de gemeenteraad aan ieder project goedkeuring verleend. Daarnaast moet vooral ingezet worden op de bouw van goedkope huurwoningen.

“Het college vraagt nu voor 5 miljoen euro vooraf toestemming, wat ons betreft worden eerst concrete bedragen bij projecten opgesteld,” zegt SP-fractievolger Bart van Berkel. “Hiermee voorkomen we dat de gemeenteraad buiten spel komt te staan. Wethouder Depla moet eerst onderhandelen met betrokken partijen, waarna hij een voorstel naar de gemeenteraad kan sturen met daarin het bedrag dat hij per project wil uittrekken. De gemeenteraad kan dit dan goedkeuren.”

Daarnaast wil wethouder Depla nu maximaal een half miljoen uittrekken voor sociale woningbouw. Van Berkel: “In het voorstel wordt nergens over een minimum en maximum gesproken, behalve als het om de bouw van goedkope huurwoningen gaat. Wat ons betreft wordt er veel meer aandacht gegeven aan sociale woningbouw.”

Op 4 november zal de gemeenteraad stemmen over het collegevoorstel. De SP zal dan voorstellen geen maximum voor sociale woningbouw te stellen. Ook moet het college voor elk gekozen project concreet aangeven waarom en hoeveel ze het financieel willen steunen.

U bent hier