h

Nieuws uit 2009

16 november 2009

Hans van Hooft voert SP-lijst aan

Op dinsdag 17 november zullen de leden van de SP in Nijmegen spreken over de kandidatenlijst voor de gemeenteraad. Het afdelingsbestuur stelt voor dat Hans van Hooft de lijst aanvoert. Op 2 staat Bert Velthuis, nummer 3 is Jola van Dijk en 4 is Senay Akdemir. Zij zitten nu al voor de SP in de gemeenteraad. Eerste nieuwkomer is Cor van Norel op 5.

Lees verder
16 november 2009

Kandidatenlijst SP Nijmegen

In november stelden de leden van de SP Nijmegen de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart vast. De lijst bestaat uit een goede mix van ervaring en nieuw talent. Hieronder vindt u alle dertig kandidaten en wat informatie over iedere persoon.

Lees verder
13 november 2009

Ook voor bedrijven: sterkste schouders, zwaarste lasten

Als het aan de SP ligt wordt het reinigingsrecht voor kleine bedrijven verlaagd. Voor ondernemers met een bedrijf aan huis wil de partij het reinigingsrecht zelfs helemaal afschaffen. Nu worden vooral kleine bedrijven en ondernemers met een bedrijf aan huis relatief zwaar belast. Bij de begroting zal de SP voorstellen hier een eind aan te maken.

Lees verder
12 november 2009

Vrijdag 13 november:Filmavond voor Ethiopië

Vrijdag 13 november vertoont de SP Nijmegen voor alle leden en geïnteresseerden de film ‘Black Gold’. Deze documentaire laat op indringende wijze zien hoe commerciële belangen de levensstandaard in derdewereldlanden beïnvloeden.

Lees verder
11 november 2009

Bewoners centraal bij ontwikkeling woonzorgcentra

Bij de toekomstige ontwikkeling van woonzorgcentra wil de SP dat de bewoners centraal komen te staan. Na oplevering van het nieuwe woonzorgcentrum “de Zonnebaars” bleek dit een aantal gebreken te hebben: te hoge drempels, te smalle galerij en een te kleine draaicirkel bij de voordeur. Nu moet op kosten van de Wmo diverse aanpassingen worden gemaakt. De SP wil die verspilling van gemeenschapsgeld in de toekomst voorkomen en vraagt het college om opheldering.

Lees verder
6 november 2009

Snel duidelijkheid over situatie bij Breed

Op 30 september stelde de SP vragen aan het college om orde op zaken te stellen bij Breed. Toen gaf het college bij monde van wethouder Depla aan binnen een maand met resultaten te komen. Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering vroeg de SP opnieuw aandacht voor Breed. Komende week zal het bestuur van Breed duidelijkheid verschaffen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier