h

Snel duidelijkheid over situatie bij Breed

6 november 2009

Snel duidelijkheid over situatie bij Breed

Op 30 september stelde de SP vragen aan het college om orde op zaken te stellen bij Breed. Toen gaf het college bij monde van wethouder Depla aan binnen een maand met resultaten te komen. Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering vroeg de SP opnieuw aandacht voor Breed. Komende week zal het bestuur van Breed duidelijkheid verschaffen.

Senay akdemirSP-raadslid Senay akdemir: “De afgelopen maand heb ik steeds meer klachten, opmerkingen en reacties ontvangen over de situatie bij Breed. Was eerst het beeld dat de huidige directeur vooral oog voor de financiën had, nu ontstaat bij mij de indruk dat het financieel minder goed gaat dan eerder gedacht. Zo heb ik vernomen dat er nog grote bedragen open staan naar interimmanagers en onderaannemers en dat dit nog niet verwerkt is in de financiële resultaten. Bovendien is de onrust niet weg. De vakbonden krijgen geen reactie op hun vragen over het naleven van de CAO. Afgelopen 2 jaar zijn 25 mensen op stafposities en management benoemd, maar binnen korte tijd ook weer vertrokken. Dat is niet goed voor de voortgang binnen Breed. De arbodienst heeft ook een onderzoek gedaan en tot slot is er het onderzoek dat Van Spaandonk nu nog doet. Hopelijk wordt dat onderzoek wel openbaar in tegenstelling tot eerder onderzoek. ”

Wethouder Depla – naast verantwoordelijk wethouder in Nijmegen ook voorzitter van het bestuur van Breed – schetste wat er komende weken te verwachten valt. Het rapport dat Van Spaandonk opstelt richt zich op de klachten van het personeel, hoe er door de directeur van Breed uitvoering wordt gegeven aan het verbetertraject en tot slot hoe de directeur de koers van het bestuur vorm geeft. Dit rapport krijgt de OR van Breed ook. Het bestuur zal zowel met de directeur als de OR over het rapport spreken en het streven is het rapport in de openbaarheid te brengen.

Akdemir: “Voor ons is de conclusie van het onderzoeksrapport het vertrek van de huidige algemeen directeur en hoofd financien. Ook zien wij twee directeuren in de toekomst niet zitten. De week nadat het rapport besproken is in het algemeen bestuur van Breed moeten alle gemeenteraden de conclusies. Langer doorgaan met deze situatie binnen Breed accepteren wij niet.”

U bent hier