h

Kandidatenlijst SP Nijmegen

16 november 2009

Kandidatenlijst SP Nijmegen

In november stelden de leden van de SP Nijmegen de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart vast. De lijst bestaat uit een goede mix van ervaring en nieuw talent. Hieronder vindt u alle dertig kandidaten en wat informatie over iedere persoon.


Hans van Hooft1. Hans van Hooft (43 jaar, Oosterhout)
Hans was de afgelopen acht jaar fractievoorzitter van de SP. Hij stond aan de wieg van het 'Deltaplan integratie' dat de verdergaande tweedeling tussen arm en rijk en wit en zwart moet tegengaan. Dankzij dit plan koerst Nijmegen nu op gemengde wijken en gemengde scholen. In het dagelijks leven is Hans (mede)directeur/eigenaar van een softwarebedrijf. Lees meer


Bert Velthuis2. Bert Velthuis (57 jaar, Centrum)
Op diverse culturele terreinen is Bert actief. Zo is hij docent aan de kunstacademie in Arnhem en geeft hij les aan het hoger onderwijs voor ouderen. Ook is Bert betrokken bij een stichting voor orthodoxe kunst. Velthuis voerde het woord over cultuur, ruimtelijke ordening en onderwijs. Vooral op dit laatste terrein heeft Bert zich ingezet voor het behoud van scholen. Lees meer


Jola van Dijk3. Jola van Dijk (24 jaar, Goffert)
Jola is al sinds het begin van haar lidmaatschap van de SP actief in zowel Nijmegen als de omliggende gemeentes. Was het jongste raadslid van Nijmegen en heeft zich op tal van terreinen bezig gehouden. Afgelopen periode heeft ze zich als raadslid ingezet voor het behoud van de wijkfilialen van de bibliotheek. Een strijd die nog steeds gevoerd moet worden. Door haar inzet blijft het Goffertstadion in de Goffert. Lees meer.


Senay Akdemir4. Senay Akdemir (35 jaar, Zwanenveld)
Senay werkte voor Welzijnsorganisatie Tandem en sinds kort voor de GGD. In de gemeenteraad voerde zij het woord over de sociale zekerheid, integratie en jongeren. De laatste tijd vervulde ze een voortrekkersrol in de strijd voor een goed personeelsbeleid bij sociale werkvoorziening Breed. Lees meer


Cor van Norel5. Cor van Norel (51 jaar, Hatert)
Cor is de eerste nieuwkomer op de lijst. Binnen de SP geeft hij cursussen, zit in het afdelingsbestuur en is hij regiovertegenwoordiger. Hij vertegenwoordigt een aantal Gelderse afdelingen in het landelijke partijbestuur van de SP. Het afgelopen jaar was Cor werkzaam bij de Nijmeegse welzijnsorganisatie Het Inter-Lokaal en sinds kort werkt hij als unitmanager bij de Reclassering in Utrecht. Lees meer


Renske Helmer6. Renske Helmer (40 jaar, Wolfskuil)
Renske heeft zes jaar lang als fractiemedewerker in de Tweede Kamer op het gebied van de zorg gewerkt. Zij was de rechterhand van Agnes Kant. Enkele jaren geleden maakte zij de overstap naar Zorgbelang Gelderland. Een echte kenner en specialist op het gebied van de zorg in Nederland. Lees meer


Matthias van Hunnik7. Matthias van Hunnik (29 jaar, Neerbosch Oost)
Matthias is onlangs afgestudeerd als historicus en werkt momenteel als fractiemedewerker voor de Gelderse SP-fractie. In de Nijmeegse raad voerde hij het woord over verkeer, milieu en openbaar vervoer. Hij voerde samen met de wijkbewoners van Hengstdal succesvol actie om buslijn 2 te behouden en strijd nu tegen de overhaaste invoering van de OV-chipcard. Lees meer


Bart van Berkel8. Bart van Berkel (24 jaar Heijendaal)
Bart is student politicologie en sinds kort is hij afdelingsvoorzitter van de SP in Nijmegen. Bart is al langere tijd actief binnen de SP en heeft diverse acties georganiseerd voor de Nijmeegse jongeren. Zo haalde hij 600 handtekeningen op voor meer fietsstallingsplekken bij het station en vroeg hij samen met ROOD, de jongeren in de SP, Nijmeegse studenten naar hun mening over bijvoorbeeld de Heijendaalshuttle en studentenhuisvesting. Lees meer


Michelle Foolen9. Michelle Foolen (21 jaar, Heseveld)
Michelle is student psychologie. Zij zit sinds dit jaar in het afdelingsbestuur en is daar verantwoordelijk voor ROOD, de jongeren van de SP. ROOD voerde het afgelopen jaar actie voor o.a. een OV-kaart voor 16,- en 17 jarige MBO-studenten, aansluiting van Nijmegen op het NS-Nachtnet en bood eerstejaars studenten tijdens hun introductie gratis onderdak aan op het pand van de SP.

Sjoerd de Jong10. Sjoerd de Jong (32 jaar, Grootstal)
Sjoerd is jurist en werkt sinds enige tijd als zelfstandig bewindvoerder. Hij is daarnaast binnen de SP in Nijmegen verantwoordelijk voor de Hulpdienst waar hij mensen met raad en daad bijstaat of doorverwijst naar de juiste instanties. Sjoerd is eerder ook afdelingsvoorzitter en raadslid voor de SP geweest in Nijmegen. Lees meer


Stijn Vat11. Stijn Vat (23 jaar, Groenewoud)
Stijn werkt in het dagelijks leven als uitzendkracht en als postbode voor TNT Post. Binnen de Nijmeegse SP was hij in het verleden verantwoordelijk voor ROOD, de jongerenafdeling van de SP. Hij organiseerde tal van acties, waaronder recentlijk de protesten tegen de verhoging van de AOW leeftijd. Lees meer

Marloes Piepers12. Marloes Piepers (28 jaar, Neerbosch Oost)
Marloes voerde afgelopen jaren in de Nijmeegse raad het woord over de WMO. Zij kaartte onder andere de torenhoge beloning van de directie van de thuiszorg aan. In het dagelijks leven werkt ze als ergotherapeut in Arnhem. Omdat dit werk veel van haar vraagt staat ze op eigen verzoek op een lagere plaats op de kandidatenlijst. Lees meer


Josette Hermans13. Josette Hermans (45 jaar, Groenewoud)
Josette werkt als docent Veiligheid aan de Avans Hogeschool in Den Bosch. Daarvoor heeft ze gewerkt als raadsgriffier in de gemeente Groesbeek en was ze fractiemedewerker voor de Tweede Kamerfractie van de SP. Daarnaast zit Josette in het afdelingsbestuur van de SP in Nijmegen.


Rick Hovens14. Rick Hovens (32 jaar, Heseveld)
Rick is bioloog en al jarenlang op tal van terreinen actief voor de SP. Hij beheerde onder meer de websites van de Nijmeegse SP en de Provinciale Statenfractie van de SP in Gelderland. Rick is in het dagelijks leven projectmedewerker en onderzoeker op het gebied van regionale en duurzame ontwikkeling bij de Radboud Universiteit. Daarnaast werkt hij met veel plezier als postbode bij TNT Post. Lees meer


15. Betty van Lieshout (45 jaar, Bottendaal)
Betty is sinds tien jaar medisch secretaresse in het UMC St Radboud en heeft daarvoor lang gewerkt als verpleegster. Ze heeft heeft veel betekend voor de SP in Nijmegen en was in het verleden onder meer voorzitter en organisatiesecretaris van de Nijmeegse SPafdeling. Betty woont met veel plezier in de wijk Bottendaal. Lees meer


16. Johan Vollenbroek (60 jaar, Altrade)


17. Willemien Wannet (65 jaar, Tolhuis)


18. Leo Woudstra (59 jaar, Wolfskuil)


19. Mieke Relou (58 jaar, Grootstal)


20. Nico de Groot (50 jaar, Limos)


21. Ali Jawidan (50 jaar, Lankforst)


22. Netty Meijer (75 jaar, Centrum)


23. Theo Dahm (55 jaar, Horstacker)


24. Anneke van der Velden (60 jaar, Horstacker)


25. Jos de Valk (69 jaar, Weezenhof)


26. Gospava Mandic (58 jaar, Neerbosch Oost)


27. Marleen in �t Veld (38 jaar, Weezenhof)


28. Roos Huijnen (Limos)


Peter Lucassen29. Peter Lucassen (56 jaar, Meijhorst)
Peter studeerde psychologie in Nijmegen en werd in 1976 lid van de SP naar aanleiding van de acties tegen de Vietnamoorlog. Peter heeft vanaf 1979 gewerkt bij het ITS (Instituut voor Toegepast Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek) en trad in 1988 voor de SP toe tot de Nijmeegse gemeenteraad. Daar hield hij zich voornamelijk bezig met volkshuisvesting. Van 2002 tot 2009 was Peter wethouder Financi�n, Organisatie en Stadsbedrijven.


Hans van Hooft sr30. Hans van Hooft sr (68 jaar, Groenewoud)
Lijstduwer Hans van Hooft sr. vervulde sinds de oprichting van de SP vele functies binnen de partij. Hij studeerde medicijnen in Nijmegen, maar brak die studie af om in de fabriek te gaan werken. In 1971 haalde hij zijn lasdiploma. Van 1972 tot 1987 was hij landelijk partijvoorzitter en van 1976 tot 2002 maakte hij deel uit van de Nijmeegse Gemeenteraad. Toen de SP in 1994 in de Tweede Kamer kwam, werd Hans fractiemedewerker. In 2002 trad de SP voor het eerst toe tot het Nijmeegse College en sindsdien is Van Hooft wethouder wijkaanpak, recreatie en spelen.


U bent hier