h

Bewoners centraal bij ontwikkeling woonzorgcentra

11 november 2009

Bewoners centraal bij ontwikkeling woonzorgcentra

Bij de toekomstige ontwikkeling van woonzorgcentra wil de SP dat de bewoners centraal komen te staan. Na oplevering van het nieuwe woonzorgcentrum “de Zonnebaars” bleek dit een aantal gebreken te hebben: te hoge drempels, te smalle galerij en een te kleine draaicirkel bij de voordeur. Nu moet op kosten van de Wmo diverse aanpassingen worden gemaakt. De SP wil die verspilling van gemeenschapsgeld in de toekomst voorkomen en vraagt het college om opheldering.

Marloes PiepersSP-raadslid Marloes Piepers: “Kort na de verhuizing bleek dat er nogal wat gebruiksonvriendelijke zaken zijn in zowel de woningen als in de gemeenschappelijke ruimtes en entree van de Zonnebaars. Huisvesting van ouderen zal de komende jaren een steeds belangrijker punt zijn. Steeds meer mensen zullen en willen langer zelfstandig blijven wonen. Het gevolg daarvan is dat woningen moeten worden aangepast, voor zo ver dat mogelijk is. Als eenmaal de stap naar een woonzorgcentrum gemaakt moet worden, lijkt het de SP-fractie handig dat bij de bouw van dergelijke centra al rekening gehouden wordt met de (toekomstige) gebruikers er van. Het is voor de SP-fractie onbegrijpelijk wanneer er voor een doelgroep (zoals ouderen en gehandicapten) gebouwd wordt zij onneembare drempels bij deuren tegenkomen na oplevering. En dan vervolgens een beroep moeten doen op de Wmo om deze te laten egaliseren.”

De SP-fractie vindt dat er onvoldoende rekening is gehouden met de toekomstige bewoners en hun benodigdheden om zo zelfstandig en veilig mogelijk in hun appartement te kunnen wonen. Piepers: “Hoge drempels zouden niet voor mogen komen, en het is dan ook zonde van het gemeenschapsgeld dat het aanpassen van de drempels nu voor rekening van de Wmo komen. In de toekomst zijn er nog een aantal andere woonzorgcentra die hun oude gebouw gaan verlaten en een nieuw pand laten bouwen. Denk hierbij aan de Honighoeve (bouw reeds gestart) en de Orangerie in Malvert. Volgens de SP-fractie is het van algemeen belang om er op toe te zien dat deze gebouwen gebouwd worden met niet alleen het dan geldende bouwbesluit als richtlijn, maar dat er verder wordt gekeken dan de neus lang is. Hou rekening met de doelgroep die er gaat wonen, betrek toekomstige bewoners bij de nieuwbouwplannen en vraag deskundig advies over de toegankelijkheid en bruikbaarheid.”

U bent hier