h

Ook voor bedrijven: sterkste schouders, zwaarste lasten

13 november 2009

Ook voor bedrijven: sterkste schouders, zwaarste lasten

Als het aan de SP ligt wordt het reinigingsrecht voor kleine bedrijven verlaagd. Voor ondernemers met een bedrijf aan huis wil de partij het reinigingsrecht zelfs helemaal afschaffen. Nu worden vooral kleine bedrijven en ondernemers met een bedrijf aan huis relatief zwaar belast. Bij de begroting zal de SP voorstellen hier een eind aan te maken.

Hans van Hooft jr.SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr.: “Er zijn 200 ondernemers die zowel reinigingsrecht als afvalstoffenheffing moeten betalen. Deze groep bestaat voornamelijk uit kleine ondernemers met een bedrijf aan huis. De hoeveelheid afval die deze thuisbedrijven wekelijks overhouden is over het algemeen als ‘nihil’ is te bestempelen. Denk dan aan een paar koffiefilters een melkpak en een broodzak. Het is nogal idioot dat deze kleine zelfstandigen naast de afvalstoffenheffing ook nog een aanslag reinigingsrecht voor hun bedrijfje krijgen opgelegd. Daarnaast zijn er tal van kleine bedrijven die een aanslag reinigingsrecht ontvangen tot 8 vuilniszakken per week, terwijl zij in de praktijk niet eens toekomen aan 1 vuilniszak per week. Het tarief van 293 euro staat in geen verhouding tot de daadwerkelijke hoeveelheid afval.”

Van Hooft wil bij de begroting daarom het reinigingsrecht aanpassen: “Het reinigingsrecht voor ondernemers met een bedrijfje aan huis hebben moet worden afgeschaft. Daarnaast willen we het reinigingsrecht voor kleine bedrijven halveren. De kosten van beide maatregelen zijn te dekken door een verhoging van het tarief in de hogere categorieën reinigingsrecht. Wat ons betreft worden deze maatregelen doorgevoerd in het belastingplan 2010, zodat ook voor bedrijven geldt: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.”

U bent hier