h

Raadslid iets voor u, iets voor jou misschien?

1 juli 2009

Raadslid iets voor u, iets voor jou misschien?

Op 3 maart 2010 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen. Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het al zover. En omdat een goede voorbereiding nog altijd het halve werk is, is de afdeling nu al bezig met de voorbereidingen. Er is inmiddels een kandidatencommissie door het afdelingsbestuur aangesteld. Deze commissie heeft de taak om een kandidatenlijst samen te stellen. Met iedereen die zich kandidaat stelt wordt een gesprek gehouden. De kandidatencommissie doet aan de algemene ledenvergadering een voorstel over de samenstelling van de lijst. De uiteindelijke lijst wordt door de leden van de afdeling vastgesteld op een ledenvergadering eind 2009.

Maar wat heb je nodig om een goed SP raadslid te worden?
Je kent de SP ideologie en manier van werken en kunt deze ook in de praktijk brengen. Je vindt het geen bezwaar dat er geen financiële vergoeding tegenover het raadswerk staat (drie kwart van de vergoeding gaat naar de partij). Je kunt enerzijds solistisch werken en anderzijds ben je ook een teamspeler. Je bent in staat om praktische oplossingen te bedenken voor complexe problemen. Je hebt het lef om tijdens een publiek debat of andere openbare bijeenkomst het woord te voeren en het SP standpunt te vertegenwoordigen. Je houdt ook van saaie dingen zoals het bijwonen van vaak lange vergaderingen en het lezen van stukken. Tot slot heb je hier ook de tijd voor, minimaal 10 tot 15 uur in de week en dit voor een periode van 4 jaar.

Wil je meer weten en of je aanmelden?
Iedereen die zich aanmeldt en serieus interesse heeft voor het raadswerk wordt uitgenodigd voor een of meer gesprekken met de leden van de kandidatencommissie. Deze commissie bestaat uit; Hans van Hooft jr. (fractievoorzitter), Eric van Kaathoven (Gelderse statenfractie), Sjoerd de Jong (afdelingsvoorzitter), Senay Akdemir (raadslid), Stijn Vat (afdelingsbestuur), Eric van Dijk (ledenwerkgroep Beuningen). Voor een verkiesbare plaats op de lijst is deelname aan de landelijke cursus voor aspirant raadsleden verplicht. Wil je meer informatie en/of heb je interesse mail dan naar fractie@sp.nijmegen.nl of stuur een brief naar het SP pand. En geef je liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór 15 september 2009 op.

U bent hier