h

Gemeente haalt banden met de DAR aan

9 april 2009

Gemeente haalt banden met de DAR aan

De vuilophaaldienst Dar komt dichter bij de gemeente te staan. Tijdens de politieke avond van 1 april steunden alle fracties, behalve de VVD, de plannen van het college. Op deze manier hoeft de gemeente geen openbare aanbesteding met alle risico’s vandien te organiseren. Ook andere gemeenten in de regio kunnen nu eventueel op dezelfde wijze gebruik maken van de diensten van de DAR. Voorwaarde is wel dat de DAR de meeste van haar commerciële activiteiten afstoot.

Peter LucassenSP-wethouder Peter Lucassen is binnen het Nijmeegse college verantwoordelijk voor deze operatie. Lucassen: “Tien jaar geleden is de DAR een NV geworden met de gemeente Nijmegen als enige aandeelhouder. De DAR kreeg voor tien jaar het recht om huisvuil in Nijmegen op te halen en andere gemeentelijke reinigingstaken uit te voeren. Een schone leefomgeving is een publieke taak. Dit inzicht wordt inmiddels breed gedragen.”

Zonder aanbesteding zijn de beste garanties voor werkgelegenheid en service voor de Nijmeegse bevolking te geven. De uiteindelijke rechtsvorm die de DAR zal krijgen is afhankelijk van de regiogemeenten. Lucassen: “Om een aanbesteding te voorkomen mag de DAR zeer beperkt commerciële activiteiten uitvoeren. Dit wordt meer dan goed gemaakt als regiogemeenten zich inkopen als aandeelhouder, zodat de DAR ook in die gemeenten het vuilnis gaat ophalen. Als voor deze variant wordt gekozen, blijft de DAR een NV met meerdere gemeenten als aandeelhouder die echter veel meer dan vroeger onder de vleugels van de gemeente opereert. De gemeente Nijmegen krijgt meer te zeggen dan nu het geval is. Mochten regiogemeenten niet meedoen, dan is de kans groot dat de DAR weer een volledige gemeentelijke dienst wordt, zoals het ooit was.”

De SP-fractie in de Nijmeegse gemeenteraad is voorstander van deze ontwikkeling voor de DAR.

U bent hier