h

Onderzoek SP: Centrum-bewoners willen einde gemengd parkeren

18 mei 2009

Onderzoek SP: Centrum-bewoners willen einde gemengd parkeren

In maart heeft de SP in het centrum een vragenlijst verspreid om er achter te komen wat volgens de bewoners en ondernemers een goede oplossing is voor het parkeerprobleem in dit gebied. In totaal namen 110 mensen de moeite de vragenlijst in te vullen, waardoor de wens van de bewoners duidelijk is geworden: stop het gemengd parkeren. Het rapport met de resultaten van de enquête is door de SP aan wethouder Van der Meer aangeboden. Op 27 mei zal de SP een motie indienen om de wens van de bewoners te realiseren.

Matthias vna HunnikSP-raadslid Matthias van Hunnik noemt de resultaten overduidelijk: “Van alle deelnemers gaat de grootste voorkeur uit om alleen vergunninghouders toe te staan in de woonstraten. Dit is de eerste voorkeur van 40,9 procent van de deelnemers. Het in stand houden van betaalplekken in de Bloemerstaat en de Betouwstraat en de overige straten alleen voor vergunninghouders te bestemmen heeft voor 23,6 procent de grootste voorkeur.”

Bovendien blijkt dat bijna de helft van de deelnemende bewoners (48,9 procent) dagelijks geen parkeerplek in de buurt van hun woning kan vinden, terwijl men wel een parkeervergunning heeft. Van Hunnik: “Uit tellingen van de bewoners zelf en uit de enquête van de SP blijkt dat het voor bewoners moeilijk is om aan het eind van de middag en het begin van de avond een parkeerplaats te vinden. Dit ongemak voor bewoners weegt naar mening van de SP niet op tegen de extra parkeerplaatsen voor bezoekers van de stad. Daarom moet het gemengd parkeren worden aangepast.”

Om dit te bereiken zal de SP tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 mei dan ook een voorstel indienen om het college van Burgemeester en Wethouders te vragen het gemengd parkeren aan te passen. Van Hunnik: “Uitgangspunt is de wens van de bewoners: alleen vergunninghouders laten parkeren in de woonstraten. Of hier de Bloemerstraat en de Betouwstraat bij horen moet het college in overleg met de ondernemers en bewoners van deze straten bepalen.”

Op 27 mei zal de gemeenteraad stemmen over het SP-voorstel. De SP verspreid een pamflet onder de bewoners met de resultaten. Het rapport is te downloaden via: www.nijmegen.sp.nl/parkeren

Het rapport: Parkeren in het Centrum: Bezoekers meer rechten dan bewoners? (PDF)

U bent hier