h

SP vraagt opheldering over problemen bij Bibliotheek

27 mei 2009

SP vraagt opheldering over problemen bij Bibliotheek

De SP fractie maakt zich grote zorgen over de recente berichtgeving over de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ). Het college van B&W is al jaren positief over het functioneren van de bibliotheek; en met de resultaten van de OBGZ in 2007 was daar ook alle reden toe. Nu blijkt echter dat er al langere tijd problemen bestaan tussen het personeel en de directie.

Jola van DijkSP-raadslid Jola van Dijk: “In eerste instantie lijkt het probleem tussen directie en personeel een zaak die de OBGZ zelf moet oplossen, temeer als het college stelt dat de bibliotheek het afgelopen jaar financieel goed gefunctioneerd heeft. Dit conflict komt echter in een heel ander daglicht te staan, nu de SP is gebleken dat de bibliotheek in 2008 dramatisch slecht heeft gepresteerd wat betreft het aantal leden, bezoekers en uitleningen. De financiën zijn dan wellicht op orde, maar ik vraag me af of de problemen met het personeel mogelijk effect gehad hebben op de inhoudelijke prestaties van de bibliotheek. Tot mijn grote verbazing blijkt nu dat de OBGZ in 2008 geen enkele budgetafspraak heeft gehaald ten aanzien van leden, bezoekers, uitleningen en mediabezit. Opvallend, omdat 2008 al voorbij was toen de afspraken gemaakt werden. Uit de jaarrekening 2008 valt op te maken dat de bibliotheek 36% minder leden had dan afgesproken, 7% minder bezoekers, 3% minder uitleningen en 1% minder mediabezit.”

Uitgangspunt bij de subsidie was dat een langlopend tekort van de bibliotheek opgelost moest worden door bezuinigingen op de wijkfilialen. Van Dijk: “Deze bezuinigingen zouden volgens het college het minste effect hebben op de resultaten van de bibliotheek. Mede daarom zijn er concrete eisen gesteld aan de resultaten van de bibliotheek. Het niveau van 2007 moest gehandhaafd blijven. De OBGZ heeft in 2008 niet kunnen voldoen aan de afspraken. Dit had zelfs al duidelijk kunnen en moeten zijn op het moment dat die afspraken vastgesteld werden door de gemeenteraad. Inmiddels blijkt er ook al langer een conflict te bestaan tussen het personeel en de directie. Hierdoor heeft de SP niet de indruk dat de OBGZ in 2009 de afspraken wel gaat halen. Bovendien wekt het college niet de indruk op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen en tijdig in te grijpen. Voor de zomer wil ik de antwoorden op mijn vragen in de gemeenteraad bespreken.”

Schriftelijke vragen: Problemen bij OBGZ

U bent hier