h

Nieuws uit 2006

13 november 2006

SP Nijmegen wil dat gemeente betaalbare woningen eist

Voordat de gemeente Nijmegen instemt met de wijziging van bestemmingsplannen moeten er eerst met projectontwikkelaars afspraken komen die garanderen dat er voldoende betaalbare (huur)woningen worden gebouwd. Dit voorstel doet de SP bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad.

Lees verder
13 november 2006

Al knotsgekke inzendingen binnen maar meedoen kan nog steeds: de SP affichewedstrijd !

Het kan de SP-ers kennelijk niet gek genoeg. Begon de affichewedstrijd waarbij deelnemers kans maken op een tomatenpakket of een avondje uit eten, nog met bescheiden affiches voor de raam, inmiddels lijkt het hek van de dam. Hele woonhuizen worden aangekleed met SP materialen en de vlag gaat zelfs uit.

Lees verder
9 november 2006

Huub Oosterhuis komende maandag in Nijmegen

God Weet Komt Het Goed is het motto van de tournee die Huub Oosterhuis vanaf 10 november door Nederland maakt. Hij doet dat in het kader van de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Oosterhuis is lijstduwer van de SP. Komende maandag doet hij Nijmegen aan.

Lees verder
9 november 2006

Geen uitzetting van Moriba Keita

Op initiatief van de SP heeft de gemeenteraad zich, met uitzondering van de VVD, uitgesproken tegen de uitzetting van Moriba Keita. Deze 23 jarige asielzoeker verblijft al 7 jaar in Nederland en is in september tijdens een controlegesprek bij de IND is gearresteerd. Keita wordt op 11 november uitgezet, terwijl hij nog een procedure heeft lopen.

Lees verder
9 november 2006

Stadsbegroting: Aandacht voor sociale woningbouw

Bij de behandeling van de stadsbegroting heeft de SP aandacht gevraagd voor de sociale woningbouw. In het coalitieakkoord is afgesproken dat er netto 3000 betaalbare huurwoningen bij komen en 1000 sociale koopwoningen. Iedereen is het erover eens dat dit een enorme klus zal worden, temeer omdat de gemeente in belangrijke mate afhankelijk is van woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Lees verder
6 november 2006

Een ander Nederland; PvdA, GroenLinks en SP - Wat bindt deze partijen?

Tijdens verkiezingscampagnes is het gebruikelijk de verschillen tussen partijen zo groot mogelijk te laten lijken. Enerzijds terecht, anderzijds moeten ze na de verkiezingen vaak samenwerken in een nieuw kabinet. Zondag 12 november zal vooral gekeken worden naar de gezamenlijke punten die PvdA, GroenLinks en SP willen waarmaken als het na de verkiezingen tot een linkse samenwerking komt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier