h

Stadsbegroting: Aandacht voor sociale woningbouw

9 november 2006

Stadsbegroting: Aandacht voor sociale woningbouw

Bij de behandeling van de stadsbegroting heeft de SP aandacht gevraagd voor de sociale woningbouw. In het coalitieakkoord is afgesproken dat er netto 3000 betaalbare huurwoningen bij komen en 1000 sociale koopwoningen. Iedereen is het erover eens dat dit een enorme klus zal worden, temeer omdat de gemeente in belangrijke mate afhankelijk is van woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Hans van Hooft jr.SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr.: "Om onze hoge ambitie voor sociale woningbouw enige kans van slagen te geven, heeft de SP een motie ingediend om er voor te zorgen dat we harde afspraken maken met projectontwikkelaars/ eigenaren voor de bouw van betaalbare (huur)woningen. Met deze noodzakelijke bestemmingsplanwijzigingen hebben we bij uitstek een middel in de hand om onze sociale doelstellingen te realiseren. Dat kan als de bestemming van de grond moet wijzigen van 'niet wonen' naar 'wonen'."

De SP is te spreken over de begroting. Van Hooft jr.: "Dit is de 13-de gemeentebegroting die ik langs zie komen, en het is de eerste die wat betreft transparantie de toets der kritiek kan doorstaan. Petje af voor degene die dit hebben geproduceerd. Ik hoop dat dit er toe leidt dat de gemeenteraad het voortaan over de inhoud heeft en niet meer over de vorm van de begroting."

Over die inhoud is de SP overigens zeer tevreden. Het coalitieakkoord wordt vrijwel integraal uitgevoerd en de begroting is sluitend. De ambities van het College zijn dus haalbaar en betaalbaar.

De motie: Kaders bij bestemmingsplan wijziging

U bent hier