h

Nieuws uit 2006

5 oktober 2006

Van Velzen: Boomkap moet democratischer

SP-Kamerlid Krista van Velzen vindt het onacceptabel dat Staatsbosbeheer bomen mag kappen zonder dat gemeentes en andere belanghebbenden daar maar iets tegen kunnen doen. De gang van zaken in de Ooijpolder toont volgens haar aan dat betrokkenen meer inspraak moeten krijgen.

Lees verder
26 september 2006

Initiatiefvoorstel SP: Open wijkscholen met de bus naar het museum

De SP heeft een initiatiefvoorstel ingediend om alle klassen van de open wijkscholen ieder jaar een museum te laten bezoeken. Hiervoor wordt een speciale kunstbus ontworpen. De SP vindt het belangrijk dat kinderen kennismaken met kunst. In de praktijk is gebleken dat met name het vervoer naar musea voor de open wijkscholen erg lastig is. Daarom komt de SP met dit initiatief.

Lees verder
21 september 2006

Lent bij de naam blijven noemen

In Lent is onrust ontstaan over het voorgenomen besluit van de straatnamencommissie om de plaatsnaam Lent te schrappen. Dit gaat in tegen eerdere uitspraken van de gemeente om Lent als plaatsnaam te behouden. De SP wil dat het oude gedeelte van het dorp Lent zo genoemd blijft worden. De plaatsnamen Oosterhout, Ressen en de nieuwe wijken bij Lent kunnen, wat de SP betreft, wel veranderd worden in Nijmegen.

Lees verder
19 september 2006

Alternatieve troonrede met koningin Laura van Galgenveld tot Buitenveldert in de hoofdrol

Dinsdagmiddag 19 september om 14.00 uur was het eindelijk zover en kon koningin Laura van Galgenveld tot Buitenveldert op haar rode zetel in het Valkhofpark plaats nemen om de alternatieve troonrede voor te lezen.

Lees verder
17 september 2006

Plannen troonrede 2006 in Nijmegen uitgelekt

De troonrede in Den Haag heeft dit jaar maar een doel: een mooi weer verhaaltje ophangen over hoe goed het wel niet gaat met Nederland dankzij de ‘kordate maatregelen’ van het kabinet Balkenende. Wie wil weten hoe het echt gaat met Nederland, kan beter naar Nijmegen komen. Daar wordt een alternatieve troonrede met een alternatieve koningin georganiseerd.

Lees verder
15 september 2006

SP en Unitas presenteren rapport functioneren Sociale Dienst

In juni heeft de SP samen met werklozencentrum Unitas een klachtenweek georganiseerd voor klanten van de Sociale Dienst. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de Sociale Dienst op een groot aantal punten onder de maat presteert. Met name de behandeling van de klanten en de informatievoorziening over inkomensondersteuning laten te wensen over.

Lees verder

Pagina's

U bent hier