h

Van Velzen: Boomkap moet democratischer

5 oktober 2006

Van Velzen: Boomkap moet democratischer

SP-Kamerlid Krista van Velzen vindt het onacceptabel dat Staatsbosbeheer bomen mag kappen zonder dat gemeentes en andere belanghebbenden daar maar iets tegen kunnen doen. De gang van zaken in de Ooijpolder toont volgens haar aan dat betrokkenen meer inspraak moeten krijgen.

In Nijmegen hebben verschillende politieke partijen en ook omwonenden aangegeven niet blij met de kap van honderden karakteristieke bomen in de Ooijpolder. Maar Staatsbosbeheer heeft een vrijbrief om zelf te bepalen waar en welke bomen er gekapt worden. Pas achteraf hebben ze een meldingsplicht aan de Algemene Inspectie Dienst. Dit leidt tot veel frustraties bij omwonenden en recreanten.

“Achteraf melden is natuurlijk altijd te laat,” zegt Van Velzen. “Voordat bij de Bisonbaai weer iets vergelijkbaars in de plaats is gegroeid zijn we honderd jaar verder. Inspraak van bewoners en lokale politiek had het karakteristieke karakter van de bomen voor het landschap kunnen behouden.”

Van Velzen wil dat geregeld wordt dat bij toekomstige bomenkap direct betrokkenen zeggenschap krijgen. Minister Veerman van Landbouw is door de SP gevraagd om de kap in het rivierengebied op te schorten en de vrijbrief aan Staatsbosbeheer in te trekken.

U bent hier