h

Lent bij de naam blijven noemen

21 september 2006

Lent bij de naam blijven noemen

In Lent is onrust ontstaan over het voorgenomen besluit van de straatnamencommissie om de plaatsnaam Lent te schrappen. Dit gaat in tegen eerdere uitspraken van de gemeente om Lent als plaatsnaam te behouden. De SP wil dat het oude gedeelte van het dorp Lent zo genoemd blijft worden. De plaatsnamen Oosterhout, Ressen en de nieuwe wijken bij Lent kunnen, wat de SP betreft, wel veranderd worden in Nijmegen.

Hans van Hooft jrSP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr.: “Ik woon zelf in Oosterhout, gemeente Nijmegen en kan zo een drietal verschillende voorbeelden uit mijn eigen praktijk geven waar de naam Oosterhout tot verwarring heeft geleid. Zo kwam een koffer die op Schiphol was gebleven in Oosterhout Noord Brabant terecht, stond een team van Telegraafverkopers bij onze Albert Heijn in plaats van in Oosterhout Noord Brabant en mijn familie belandt steevast in het oude dorp Oosterhout en zoekt zich vervolgens een ongeluk naar mijn straat.”

Voor Lent is de situatie echter anders. Van Hooft jr.: “Lent leidt tot minder verwarring omdat daar er maar één van is. Daarnaast is bij veel bewoners de indruk ontstaan dat de plaatsnaam gehandhaafd zou worden. Door vast te houden aan de plaatsnaam Lent kan het dorpse karakter beter benadrukt worden. Neemt niet weg dat als je ooit de plaatsnaam Lent wilt veranderen in de wijk de kosten steeds verder zullen oplopen, omdat de wijk nog verder groeit (bedrijven die briefpapier moeten veranderen etc.). Daarom wil de SP dat ‘oud-Lent’ (dus exclusief de nieuwbouwwijken) Lent blijft heten. De nieuwbouwgebieden worden gewoon wijken van Nijmegen, net als Oosterhout en Ressen. De vraag is wel of dit praktisch uitvoerbaar is. Dit zullen we de komende tijd gaan uitzoeken.”

Op 27 oktober neemt de straatnaamcommissie een definitief besluit over de plaatsnaam Lent. Dit voorstel zal op 8 november in de gemeenteraad worden besproken. De SP zal dan voorstellen om het onderscheid tussen ‘oud-Lent’ en de nieuwbouwwijken bij Lent te maken.

U bent hier