h

SP Nijmegen wil dat gemeente betaalbare woningen eist

13 november 2006

SP Nijmegen wil dat gemeente betaalbare woningen eist

Voordat de gemeente Nijmegen instemt met de wijziging van bestemmingsplannen moeten er eerst met projectontwikkelaars afspraken komen die garanderen dat er voldoende betaalbare (huur)woningen worden gebouwd. Dit voorstel doet de SP bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad.

Hans van Hooft jr.In het coalitieakkoord dat dit voorjaar is gesloten heeft de SP bereikt dat de komende jaren het bouwen een netto toename van het aantal betaalbare woningen in Nijmegen topprioriteit van het college van Burgemeester en Wethouders is. Het gaat om vierduizend woningen waarvan duizend koopwoningen en de rest betaalbare huur. "Om die aantallen te realiseren zullen we alle zeilen moeten bijzetten" licht fractievoorzitter Hans van Hooft jr. toe. "Daarom is het van groot belang dat de gemeente alle mogelijkheden benut om meer betaalbare (huur)woningen te laten bouwen. En dan moeten we niet alleen woningcorporaties aanspreken, maar ook projectontwikkelaars die vooral naar hun eigen portemonnee kijken. En dan is het moment voordat je een bestemmingsplan wijzigt van ‘niet wonen’ naar ‘wonen’ bij uitstek geschikt om harde afspraken te maken. Doe je dat niet dan kun je daarna alleen nog maar vriendelijk verzoeken, slijmen of smeken of projectontwikkelaars willen meehelpen om de woningnood op te lossen."

De SP wil dat er door projectontwikkelaars gemiddeld zo’n veertig procent betaalbare huur en koopwoningen worden gerealiseerd. Van Hooft: "Willen ze dit niet, dan werken we niet mee aan de wijziging van het bestemmingsplan om hun portemonnee te spekken. Nog beter is het als we binnen het bestemmingsplan ook eisen kunnen stellen aan de aantallen betaalbare (huur)woningen. Maar daarvoor zal landelijk de wetgeving moeten veranderen. Zolang dat niet het geval is, moeten we harde afspraken vooraf maken, zodat ook projectontwikkelaars meewerken aan de bouw van meer sociale huur en koopwoningen."

De motie: Kaders bij bestemmingsplan wijziging
Eerder bericht over stadsbegroting

U bent hier