h

Nieuws van de afdeling

30 september 2005

SP Seniorenplatform besteed aandacht aan ouderendag

Het SP seniorenplatform zal op zaterdag 1 oktober (nationale ouderendag) de bewoners van de Honinghoeve en Sonnehaert opzoeken. Zij zullen de ouderen in beide huizen een chocolaatje in SP-verpakking en de SP-ouderenkrant aanbieden.

Lees verder
19 september 2005

SP stelt meer ondergronds parkeren voor

De SP heeft een initiatiefvoorstel gemaakt om meer ondergrondse parkeerplaatsen in het centrum van Nijmegen te realiseren. Voor 40 euro per maand zouden deze plekken voor zakelijke vergunninghouders en bewoners te huur moeten zijn.

Lees verder
17 september 2005

Geen politieke steun voor Nijmeegse asielzoekers

Tijdens de gemeenteraad van 14 september heeft de SP een motie in stemming gebracht om de Nijmeegse asielzoekers te steunen. Jammer genoeg steunde geen enkele andere partij deze motie die een concrete verbetering voor de asielzoekers en een discussie over de manier van werken bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) op moest leveren.

Lees verder
15 september 2005

Gezamelijke fractievoorzitters sturen brief naar minister Verdonk

Naar aanleiding van de ophef rondom de dreigende uitzetting van asielzoeker Tresor Kalemba hebben de gezamenlijke fractievoorzitters van de Nijmeegse raad, op initiatief van SP-fractievoorzitter Van Hooft jr., een brief geschreven aan minister Verdonk van vreemdelingenzaken.

Lees verder
15 september 2005

Combineer buurtwinkels met seniorenwoningen

De gemeenteraad heeft de detailhandel van Nijmegen onder de loep genomen. Er is door de raad gekeken naar de verschillende buurtwinkelcentra en de ontwikkelingen in het centrum. Ook de ontwikkelingen van grootschalige detailhandel in de Waalsprong zijn bestudeerd.

Lees verder
15 september 2005

Lindenberg en Steigertheater samen verder

Na maanden van discussie is eindelijk de knoop doorgehakt voor de Lindenberg en het Steigertheater. SP-raadslid Wilma van Nispen kreeg de meerderheid van de gemeenteraad achter zich om het huidige gebouw van de Lindenberg voor 15 jaar beschikbaar te stellen aan de Lindenberg en het Steigertheater.

Lees verder

Pagina's

U bent hier