h

SP wil stadsdeelreferendum over plannen Hart voor Dukenburg

29 januari 2006

SP wil stadsdeelreferendum over plannen Hart voor Dukenburg

De SP-fractie in de Nijmeegse gemeenteraad stelt voor om een voor Nijmegen uniek stadsdeelreferendum te houden onder de bewoners van Dukenburg over het Masterplan Dukenburg. Volgens de SP zijn de plannen voor herstructurering al een stuk beter dan die van de eerste versies die nog door het vorige college van B en W zijn opgesteld, maar komen ze nog onvoldoende tegemoet aan de wensen van de inwoners van Dukenburg. De SP vindt dat het plan ‘Hart voor Dukenburg’ verder moet worden aangepast aan de wensen van bewoners. Met een stadsdeelreferendum moet Dukenburg vervolgens zelf beslissen hoeveel nieuwbouw noodzakelijk en wenselijk is.

In 2001 heeft het vorige college van B en W een toekomstplan voor Dukenburg tot 2015 gepresenteerd. Daar is veel kritiek op gekomen, niet alleen van de bewonersorganisaties, maar ook van de SP. Met name de grootschalige sloopplannen en het bebouwen van groene plekken in wijken, kregen veel kritiek. In 2003 heeft het nieuwe college besloten het roer om te gooien. SP-wethouder Hans van Hooft heeft de toenmalige plannen naar de prullenbak verwezen. In 2005 heeft het college de draad weer opgepakt en een nieuwe inventarisatie gemaakt van de locaties waar gebouwd zou kunnen worden. Dit om onder andere op termijn de (winkel)voorzieningen op peil te kunnen houden en om het woningaanbod te verbeteren. Het college heeft met veel bewoners(organisaties) gesproken en veel sloopplannen en plannen voor het bebouwen van groene plekken geschrapt.

Het plan dat nu voorligt is dan ook een stap in de goede richting. Maar het gaat nog niet ver genoeg. De voorgestelde bouwlocaties van 1034 hoofdzakelijk koopwoningen kunnen nog steeds niet op voldoende steun van de bewoners van Dukenburg rekenen. Daarom hebben de bewonersorganisatie Zevensprong en de Nijmeegse gemeenteraad gevraagd om een second opinion over de plannen. Het lukt niet om deze nog voor de raadsverkiezingen af te hebben. Daarom stelt de SP voor niet nu al een besluit te nemen. Wat de SP betreft moet het volgende college de plannen verder uitwerken in samenspraak met de belanghebbenden en bewonersorganisaties. Tegelijkertijd moet de gemeente er alles aan doen om de voorzieningen, waar de gemeente invloed op heeft, in stand te houden. De definitieve keuze over ingrijpende plannen kan dan gemaakt worden door de bewoners in een stadsdeelreferendum. De nieuwbouwlocaties die reeds in ontwikkeling zijn gaan natuurlijk gewoon door.

Volgens de SP gaat het huidige plan met daarin het bebouwen van delen van de Staddijk, de Weezenhof en Meijhorst ten koste van de leefbaarheid in Dukenburg. De voorgestelde bouw van 435 nieuwe woningen op de plek van het huidige winkelcentrum Meijhorst kan niet zonder sloop van het winkelcentrum, het seniorencomplex de Meiberg, bejaardenwoningen aan de 50e straat, de apotheek en tandartsenpraktijk en de jongerenboerderij. De vraag is of al deze sloop wenselijk is en niet beter alleen het winkelcentrum kan worden opgeknapt en dat woningen boven de winkels worden gebouwd?

De bouw van zestig woningen aan de rand van het Uilenbosje in de Lankforst leidt tot minder zicht op groen voor de huidige bewoners. De bouw van nog twee flats aan de zestigste straat in de Meijhorst kan eveneens niet rekenen op steun van de huidige bewoners. Veel groen en ontmoetingsplaatsen voor oud en jong dreigen om zeep te worden geholpen. Ook de voorgestelde herstructurering (een mooi woord voor sloop?) van de maisonnettes in de Malvert zijn de SP een doorn in het oog. Deze maisonnettes, die in meerdere Nijmeegse wijken staan, zijn ruim en betaalbaar. Slopen leidt tot minder betaalbare huurwoningen en het tekort aan betaalbare huurwoningen is al groot. Het opknappen van appartementencomplexen en ze voorzien van liften sorteert naar de mening van de SP veel meer effect. De plannen gaan voor het overgrote deel uit van de bouw van koopwoningen en appartementen. Er worden veel te weinig betaalbare huurwoningen voor starters en senioren gebouwd.

U bent hier