h

Nieuws van de afdeling

9 augustus 2005

SP stelt schriftelijke vragen over gedwongen verhuizing asielzoekers AZC

Door de wijziging van het Nijmeegse Asielzoekerscentrum (AZC) van een opvangcentrum naar een oriëntatie en inburgeringcentrum moet een grote groep asielzoekers gedwongen verhuizen. Dit heeft grote gevolgen voor met name asielzoekers die onder medische behandeling staan of schoolgaande kinderen hebben. Raadslid Jos van Rens stelde schriftelijke vragen over de termijn en omstandigheden van de verhuizing.

Lees verder
9 juli 2005

Nijmeegs college wijst onderhandelingsresultaat WMO af

Het Nijmeegse college wijst zeer waarschijnlijk in de komende collegevergadering het onderhandelingsresultaat van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) met het kabinet over de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) af. Dit zei wethouder Van Rumund tijdens de raadsvergadering naar aanleiding van vragen van de SP-fractie.

Lees verder
9 juli 2005

Unanieme steun voor initiatiefvoorstel SP over luchtkwaliteit

De SP diende eind mei een initiatiefvoorstel in om het wagenpark van de gemeente binnen nu en 10 jaar over te laten gaan op aardgas. Ook zou dit opgenomen moeten worden bij de aanbesteding van het openbaar vervoer, zodat ook de bussen op aardgas gaan rijden. De gemeenteraad stemde unaniem in met de plannen van de SP.

Lees verder
9 juli 2005

Financiering voor Doornroosje op TPG-locatie rond

Doornroosje komt zeer waarschijnlijk op de plaats van het huidige TPG-kantoor bij het station. In februari 2006 neemt de gemeenteraad daar een definitief besluit over. De afgelopen raadsvergadering is een besluit genomen over hoe het allemaal betaald gaat worden.

Lees verder
9 juli 2005

Van Hooft jr.: “Historische beslissing voor spreiding zwarte en witte scholen”

De gemeenteraad heeft in haar laatste vergadering voor de zomer een historische beslissing genomen om te zorgen voor een betere spreiding van leerlingen over witte en zwarte scholen. De drie coalitiepartijen (SP, GroenLinks en PvdA) gaven het college de opdracht om kinderen uit de wijk voorrang te geven bij de school in hun wijk. Dit zal via centrale gemeentelijke inschrijving geregeld worden.

Lees verder
9 juli 2005

SP akkoord met uitgewerkte plannen Plein ’44

De SP stemt in met de stedenbouwkundige visie op Plein 1944. Hiermee komt na de stadspeiling de nieuwe inrichting van Plein ’44 weer een stapje dichter bij.

Lees verder

Pagina's

U bent hier