h

Nieuws van de afdeling

9 juli 2005

May Cretewoningen Hatertseweg moeten betaalbaar blijven

De SP is zeer te spreken over het feit dat de gemeente de May Crete woningen in de omgeving van de Hatertseweg gaat opknappen. Na opknap worden de huisjes verkocht. De gemeenteraad ondersteunde het verzoek van de SP om ook te kijken of deze woningen voor 25 jaar als sociale huurwoning behouden kunnen blijven.

Lees verder
8 juli 2005

Bewoners verdeeld over mogelijke sloop Nachtegaalplein

Naar aanleiding van de sloopplannen van woningbouwvereniging Portaal deed de SP (Socialistische Partij) in juni onderzoek. Huis-aan-huis namen vrijwilligers van de SP een enquête af bij bewoners waarvan het huis op de nominatie staat gesloopt te worden. De 155 te slopen panden staan aan het Nachtegaalplein, de Merelstraat, Kanariestraat, Lijsterstraat, Koninginnelaan, Pastoor Zegerstraat, Leeuwerikstraat, Mezenstraat en de Putterstraat. In totaal hebben 103 huishoudens van de 147 bewoonde panden meegedaan aan de enquête. Dit is 70 procent van het totaal.

Lees verder
7 juli 2005

Meldpunt Bijzonder Zorg moet centrale rol krijgen

De SP heeft samen met het CDA en GroenLinks een initiatiefvoorstel ingediend om het Meldpunt Bijzondere Zorg een centrale rol te geven in het tegen gaan van huisuitzettingen. De drie partijen zijn van mening dat op deze manier veel problemen voorkomen kunnen worden.

Lees verder
15 juni 2005

SP presenteert resultaten wijkonderzoek Malvert

De SP presenteert op woensdag 15 juni in Wijkcentrum Dukenburg de resultaten van een eerder gehouden wijkonderzoek in Malvert. De SP heeft de bewoners uitgenodigd via een pamflet waarin de uitslag kort gepresenteerd is.

Lees verder
9 juni 2005

Aanpak riolering noodzakelijk

De SP heeft ingestemd met het nieuwe rioleringsplan van de gemeente. Door onzekerheden over de landelijke plannen met de OZB en door achterstallig onderhoud is een verhoging van de rioolheffing onvermijdelijk. Hierbij geldt dat mensen met duurdere huizen meer gaan betalen.

Lees verder
9 juni 2005

Banenplan PvdA creëert nieuwe slavenmarkt

n de gemeenteraad is het sociaal economisch beleidsplan goedgekeurd. Ook de SP-fractie heeft hier mee ingestemd. In het plan worden zaken geregeld zoals het verbeteren van de bereikbaarheid, het stimuleren van ondernemerschap, meer aandacht voor de zorgsector, vergroten van het aantal zorgopleidingen en verbeteren van de arbeidsmarkt door scholing van werknemers. In het kader van dit plan kwam de PvdA met een groeibanenplan, wat volgens de SP de weg naar een nieuwe slavenmarkt opent.

Lees verder

Pagina's

U bent hier