h

Lijsttrekker in debat over multicultureel Nijmegen

12 februari 2006

Lijsttrekker in debat over multicultureel Nijmegen

Op initiatief van Inter-Lokaal (een organisatie die hulp en ondersteuning biedt aan allochtonen in Nijmegen) en de Advies Commissie Allochtonen vond zondag 12 februari in Wijkcentrum Dukenburg een goed bezocht debat plaats in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen.

De SP werd vertegenwoordigd door lijsttrekker Hans van Hooft die de SP-standpunten met verve uiteen zette en daarmee applaus oogstte. Hij ging onder andere in op het belang om tweedeling in ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen tegen te gaan door afspreken te maken met de scholen. Wat de SP betreft gaan kinderen samen en niet gescheiden naar school.

Hans van Hooft in debat
Hans van Hooft aan het woord

Verder wil de SP de werkloosheid onder jongeren autochtoon en allochtoon aanpakken door zogenaamde Jobhunters in te zetten. Dat zijn dus mensen die op banen jagen voor jongeren die nu nog werkloos zijn. Een veel offensievere aanpak dan nu gebruikelijk is dus. Of zoals Hans het zegt: ‘Alle jongeren waar de kop recht op staat en met twee handen, moeten aan het werk.’

De oorzaak van de werkloosheid onder jongeren zit hem voor een deel in het onderwijssysteem. Van Hooft: ‘Vroeger had je de ambachtschool. Daar leerde je een vak. Er zijn te veel jongeren met “gouden handjes” die ze op het VMBO te weinig kunnen gebruiken. En dat terwijl er altijd behoefte zal zijn aan goede vaklui. Zoek tegenwoordig maar eens een goede schilder.’ De SP wil dan ook samen met de scholen in het (beroeps)onderwijs een deltaplan tegen schooluitval. Het doel daarvan is: geen leerling gaat zonder diploma of certificaat van school.

Ten slotte moeten mensen met een lager inkomen voortaan weer een eerlijke kans op een woning in een sociaal economisch sterkere wijk krijgen. Daarvoor moet het woningverdeelsysteem Entree op de schop.

Het verkiezingsmateriaal van de SP
Het verkiezingsmateriaal van de SP

De SP was in de zaal ook vertegenwoordigd met een standje en met maar liefst vijf kandidaat raadsleden (Jola, Senay, Gert, Eric en Kenan) en een lid van provinciale staten (Toine van Bergen).

U bent hier