h

Multiculturele samenleving

11 februari 2011

Gouden Uitsmijter geweigerd bij Van Buren

ROOD, de SP-jongeren hebben woensdag geprobeerd de Gouden Uitsmijter uit te reiken aan café van Buren in de Molenstraat. De gouden uitsmijter is een prijs bedoelt voor de uitgaangsgelegenheid met het slechtste deurbeleid. ROOD Nijmegen heeft afgelopen maanden onderzoek gedaan onder honderden jongeren in Nijmegen. Uit het onderzoek blijkt dat allochtone jongeren vaker geweigerd worden aan de deur dan autochtone jongeren. Café van Buren werd in het onderzoek het vaakst genoemd als café waar mensen om twijfelachtige redenen aan de deur geweigerd worden.

Lees verder
28 september 2010

ROOD onderzoekt Nijmeegs deurbeleid

De SP-jongeren van ROOD gaan de komende tijd grootschalig onderzoek doen naar het deurbeleid van de horecagelegenheden in Nijmegen. Door middel van dit onderzoek wil ROOD duidelijk krijgen of er wordt gediscrimineerd in het Nijmeegse uitgaansleven en of beveiligingspersoneel wel correct optreedt.

Lees verder
5 maart 2009

Kamerleden op bezoek in Nijmegen

Op 13 maart komen SP Tweede Kamerleden Manja Smits en Sadet Karabulut naar Nijmegen. Zij bezoeken samen met Nijmeegse SP’ers het Willemskwartier en het Wolfskuil. De aandacht gaat uit naar onderwijs en integratie en wat er in Nijmegen rond deze onderwerpen speelt.

Lees verder
10 mei 2008

Tweedeling van de stad: keer de trend

Er moet spiegelbeeldig gebouwd worden: koopwoningen in wijken waar nu vooral goedkope woningen staan en bouw sociale huurwoningen in wijken waar nu vooral (duurdere) koopwoningen staan.

Lees verder
22 maart 2008

Geen akkoord met woningcorporaties over gemengde wijken; SP: desnoods woningtoewijzing weer in eigen hand nemen

De Nijmeegse woningbouwcorporaties doen te weinig om de tweedeling in de stad tegen te gaan. Vorig jaar zijn principeafspraken gemaakt tussen de gemeente en de woningcorporaties. Bij de uitwerking van deze afspraken blijkt dat de corporaties amper ambitie tonen om gemengde wijken tot stand te brengen. Reden voor de Nijmeegse SP-fractie om de concrete uitwerking van het ‘lokaal maatwerk’ af te wijzen: “Liever geen akkoord, dan een slecht akkoord”.

Lees verder
13 juni 2007

Anders Globaliseren met SP kamerlid Ewout Irrgang

Aanstaande maandag 18 juni organiseert ROOD Nijmegen een info-avond. De avond zal deze keer in het teken staan van Anders Globaliseren. Aanleiding voor dit onderwerp is de G8top die vorige week plaatsvond in Rostock, Duitsland. SP Tweede Kamerlid Ewout Irrgang zal komen vertellen welk alternatief de SP hiertegen biedt en waarom de SP het 'andersglobaliseren' aanhangt.

Lees verder
29 maart 2007

Inburgering: discussie over boetes in plaats van mensen

Gisteravond is in de gemeenteraad het debat over de inburgering in Nijmegen afgerond. Opvallend in de discussie was de rol van de PvdA. Hun voorstellen over hogere boetes haalden het door steun van de oppositie en niet van de eigen coalitiegenoten GroenLinks en SP.

Lees verder
23 januari 2007

SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut aanwezig bij spreekuur Senay Akdemir

Op zondag 28 januari brengt SP-Tweede Kamerlid van 14.00 tot 17.00 uur een bezoek aan Nijmegen. Zij is te gast op het spreekuur van SP-raadslid Senay Akdemir om te vertellen over haar werk als Tweede Kamerlid en om in contact te komen met de Nijmegenaren en organisaties die zich met emancipatie bezig houden.

Lees verder
9 november 2006

Geen uitzetting van Moriba Keita

Op initiatief van de SP heeft de gemeenteraad zich, met uitzondering van de VVD, uitgesproken tegen de uitzetting van Moriba Keita. Deze 23 jarige asielzoeker verblijft al 7 jaar in Nederland en is in september tijdens een controlegesprek bij de IND is gearresteerd. Keita wordt op 11 november uitgezet, terwijl hij nog een procedure heeft lopen.

Lees verder
24 oktober 2006

Nijmeegse bussen naar manifestatie generaal pardon

Zaterdag 4 november is er een landelijke manifestatie “Kies voor een humaan asielbeleid, te beginnen met een generaal pardon”. Artiesten, bekende Nederlanders, politici en vluchtelingen doen vlak voor de verkiezingen nog één keer een oproep voor een generaal pardon voor de lang in Nederland verblijvende asielzoekers.

Lees verder

Pagina's

U bent hier