h

Inburgering: discussie over boetes in plaats van mensen

29 maart 2007

Inburgering: discussie over boetes in plaats van mensen

Gisteravond is in de gemeenteraad het debat over de inburgering in Nijmegen afgerond. Opvallend in de discussie was de rol van de PvdA. Hun voorstellen over hogere boetes haalden het door steun van de oppositie en niet van de eigen coalitiegenoten GroenLinks en SP.

Jola van DijkSP-raadslid Jola van Dijk vertelt: “Gisteravond zijn er eindelijk knopen doorgehakt, dus kunnen de inburgeraars en de instanties die hen daarbij helpen eindelijk aan de slag. Doordat de wet van (ex-)minister Verdonk erg ingewikkeld was, liep het debat stroef en waren er veel wijzigingsvoorstellen. De twee meest opvallende daarvan waren afkomstig van de PvdA en de SP. De PvdA legde de nadruk vooral op het verhogen van de boetes wanneer inburgeraars niet meewerken aan hun cursus, terwijl wij nu juist voor een klantvriendelijker beleid pleiten.”

Van Dijk: “Als SP vinden we het heel erg jammer dat er zoveel nadruk is komen te liggen op de boetes, want de inburgering gaat eigenlijk over nieuwe kansen voor onze nieuwe Nederlanders. Veel van deze mensen staan te trappelen om met steun van de gemeente te beginnen, en worden juist afgeschrikt in plaats van extra gemotiveerd door de nadruk op boetes. Jammer genoeg heeft het voorstel van de PvdA het gehaald, maar door ons eigen voorstel 'Geen boetes zonder persoonlijk contact' is het nu in ieder geval niet meer mogelijk dat inburgeraars automatisch een boete opgelegd krijgen zonder dat gekeken is of mensen de brieven ontvangen en begrepen hebben. Dit lijkt ons ook niet meer dan logisch aangezien het om mensen gaat die per definitie de taal nog niet (voldoende) beheersen.”

U bent hier