h

Nieuws uit 2007

16 oktober 2007

SP start onderzoek buslijnen Hengstdal

De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de routes van de bus door Hengstdal. Door enkele bewoners is gevraagd om de busroutes van lijn 2 en lijn 8 te wijzigen. Novio is met een alternatief voorstel gekomen. Aanleiding voor de SP om een eigen onderzoek te starten en de bewoners te vragen wat zij de beste oplossing vinden.

Lees verder
10 oktober 2007

Terug naar de jaren '70

Op zaterdag 27 oktober organiseert de SP Nijmegen een excursie naar de tentoonstelling " Seventies in Nijmegen: Tien kreatieve aksiejaren", die momenteel te zien is in het Valkhofmuseum

Lees verder
8 oktober 2007

100 jongeren aan de slag als chauffeur

Het Nijmeegse college besteedt veel aandacht aan de werkloosheid onder jongeren tot en met 27 jaar. Er wordt veel gedaan om te voorkomen dat jongeren zonder diploma komen te zitten of geen werk hebben. Daarom lanceert de SP een nieuw voorstel dat hierbij aansluit. De partij wil namelijk 100 jongeren opleiden tot buschauffeur of vrachtwagenchauffeur. In deze sector is een tekort aan goed opgeleide beroepskrachten.

Lees verder
24 september 2007

Enquête SP Willemskwartier: Zwerfvuil en verkeer grootste probleem

In juli hield de SP een wijkonderzoek in het Willemskwartier. Op woensdag 26 september wordt de uitkomst van dit onderzoek gepresenteerd en met de bewoners besproken. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in Buurtcentrum De Haard (Groenestraat 176). Wijkbewoners zijn via een pamflet uitgenodigd.

Lees verder
16 september 2007

SP: Tijd voor Deltaplan betaalbaar wonen

Een van de belangrijkste sociale doelen in het coalitieakkoord van PvdA, SP en Groenlinks is: 3000 betaalbare huurwoningen erbij in 2012. Uit de voortgangsrapportage Woningbouw is af te leiden dat er tot eind 2012 zo’n 1500 betaalbare huurwoningen bij komen. Dat is slechts de helft van de doelstelling. Uit diezelfde rapportage blijkt verder dat tot 2011 in totaal ruim 8000 woningen gebouwd worden. Daarmee zit Nijmegen goed op schema.

Lees verder
11 september 2007

SP wil meer weten over nieuwbouw schippersinternaat in Grootstal

Afgelopen maand heeft de SP gesproken met verontruste bewoners van Grootstal. Zij maken zich zorgen over de nieuwbouwplannen Edisonstraat van het schippersinternaat dat nu nog op Jonkerbosch zit. In het voorjaar werd echter een nieuw bestemmingsplan voor de wijk gepresenteerd waarin het plantsoen onbebouwd zou blijven. Reden voor de SP om het college om opheldering te vragen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier