h

SP wil meer weten over nieuwbouw schippersinternaat in Grootstal

11 september 2007

SP wil meer weten over nieuwbouw schippersinternaat in Grootstal

Afgelopen maand heeft de SP gesproken met verontruste bewoners van Grootstal. Zij maken zich zorgen over de nieuwbouwplannen Edisonstraat van het schippersinternaat dat nu nog op Jonkerbosch zit. In het voorjaar werd echter een nieuw bestemmingsplan voor de wijk gepresenteerd waarin het plantsoen onbebouwd zou blijven. Reden voor de SP om het college om opheldering te vragen.

Jos van RensIn Grootstal zijn de laatste jaren al stukjes groen in de wijk bebouwd. SP-raadslid Jos van Rens: “Door de verdichting die al enige jaren is ingezet in Grootstal, verdwijnt steeds meer groen en worden de mogelijkheden voor kinderen om te spelen minder. Ook de groene long, die als een lint door de wijk loopt, wordt verder aangetast. Door de voorgenomen verhuizing van het schippersinternaat van Jonkerbosch naar Grootstal zal een groot deel van het plantsoen tussen de Archimedes- en Edisonstraat worden bebouwd. Aan de andere kant wordt dit begrensd door de drukke Sint Jacobslaan en is er geen school in de directe omgeving zoals op de huidige locatie wel het geval is.”

Een ander punt is dat de huidige eigenaar van het schippersinternaat de huur van het pand heeft opgezegd en de bestemming van wonen in kantoren heeft laten veranderen. De SP wil weten wat daarvan klopt. Van Rens: “Hierdoor is de directie van schippersinternaat St. Nicolaas in een lastig parket gebracht. Ook is onduidelijk wat er met het bestaande gebouw gaat gebeuren. Daarom ook de vraag aan het college om hier opheldering over te geven. De gemeenteraad staat bovendien buiten spel door de gekozen procedure. Als het al noodzakelijk is dat het internaat verhuisd, gaat wat de SP betreft de voorkeur uit naar een locatie vlak bij een school.”

Opinie: Gemeenteraad bij bestemmingsplanwijzingen steeds vaker buiten spel

U bent hier