h

Enquête SP Willemskwartier: Zwerfvuil en verkeer grootste probleem

24 september 2007

Enquête SP Willemskwartier: Zwerfvuil en verkeer grootste probleem

In juli hield de SP een wijkonderzoek in het Willemskwartier. Op woensdag 26 september wordt de uitkomst van dit onderzoek gepresenteerd en met de bewoners besproken. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in Buurtcentrum De Haard (Groenestraat 176). Wijkbewoners zijn via een pamflet uitgenodigd.

Aan de enquête namen 356 mensen deel (25% van aantal huishoudens). Tijdens de bewonersavond staat de uitkomst en de reactie van de bewoners centraal. De SP bekijkt samen met de bewoners wat er beter kan en hoe dit bereikt kan worden. Bij de enquête werden de volgende 10 punten het meest genoemd:

  1. Zwerfvuil
  2. Goede wijk/ weinig problemen
  3. Verkeersveiligheid/te hard rijden
  4. Honden(poep)
  5. Overlast (hang)jongeren
  6. Drugsoverlast/ handel
  7. Problemen door sloop
  8. Groenvoorzieningen (onderhoud/ meer groen)
  9. Voorzieningen/ activiteiten (hang)jongeren
  10. Wijk gaat achteruit/ verloedering

Vanuit de SP zijn de raadsleden Hans van Hooft jr en Jola van Dijk aanwezig bij de wijkavond. Opsteller van het rapport Betty van Liesthout: “We hebben mensen gevraagd welke zaken op korte termijn in de wijk aangepakt of verbeterd moeten worden. Vervolgens hoe dit zou moeten gebeuren en of bewoners zelf mee zouden willen helpen. Ook hebben we gevraagd wat men van de speeltuintjes, voorzieningen voor jongeren, groenvoorzieningen en het ophalen van het huisvuil vond.”

De wijk kent twee delen, namelijk Willemskwartier-West (inclusief Willemsweg) met veelal nieuwbouw woningen en anderzijds het Willemskwartier-Oost met op dit moment nog met name oudere woningen van de begintijd. Betty van Lieshout: “In het westelijke deel van het Willemskwartier scoort verkeersveiligheid/ te hard rijden hoger en tevens overlast van (hang)jongeren. In het Oostelijke deel van het Willemskwartier worden problemen met sloop vaker genoemd en dat men vindt dat de wijk achteruit gaat/ verloederd.”

De rapportcijfers die de bewoners voor de voorzieningen geven zijn in beide delen van de wijk min of meer gelijk. Van Lieshout: “De speeltuintjes scoren een 7. De voorzieningen voor jongeren scoren met een 4,9 onder de maat. Bewoners geven aan dat er weinig te doen is voor jongeren en daarom in de wijk rondhangen. De groenvoorzieningen scoren een 5,8. Men vindt dat de wijk te weinig groen kent en dat wat er is, beter onderhouden moet worden. Met een 7,3 zijn de bewoners wel tevreden over het ophalen van het huisvuil. Hier zijn veel positieve opmerkingen over gemaakt.”

Van alle ondervraagden gaf 16,3% aan naar alle tevredenheid in de wijk te wonen. Van Lieshout: “Desalniettemin valt uit het onderzoek op te maken, dat er nog veel te verbeteren valt in het Willemskwartier. Zoals het probleem wat het meest genoemd wordt, namelijk het zwerfvuil. Ook de verkeersveiligheid in de wijk is op een aantal plekken in het geding. Er wordt op meerdere plaatsen veel te hard gereden, wat het met name voor kinderen onveilig maakt.”

Lees het volledige rapport: 'Het Willemskwartier: het kan nog veel beter' (Let op: PDF-bestand)

U bent hier