h

Nieuws uit 2016

7 juni 2016

Zorggeld blijft bij de zorg

Foto: SP

Nijmegen houdt 9,8 miljoen euro over van het zorgbudget. In tegenstelling tot veel andere gemeenten blijft dit geld gereserveerd voor de zorg. Dat is in 2014 op aandringen van de SP afgesproken in het coalitieakkoord en wordt nu in de praktijk gebracht.

Lees verder
6 juni 2016

Meer kinderen aan het zwemmen

Het percentage Nijmeegse kinderen dat het afgelopen jaar met een zwemdiploma de basisschool verliet is fors gestegen. De toename is toe te schrijven aan een campagne die de gemeente lanceerde om ouders en scholen te stimuleren om kinderen een zwemdiploma A te laten halen. SP-wethouder Renske Helmer is blij met de succesvolle aanpak en wil doorgaan op de ingezette lijn: Helmer: “Het percentage kinderen met een diploma is als gevolg van de campagne gestegen van 85 naar 92 procent. Dat is een fantastisch resultaat, maar we zijn er nog niet: in een waterrijk land als Nederland is een zwemdiploma geen overbodige luxe, daarom gaan wij voor 100%.”

Lees verder
1 juni 2016

SP: geef Cultuurspinnerij de ruimte!

Foto: Sjoerd Los / Creative Commons

De Cultuurspinnerij moet de komende tien jaar terecht kunnen in het NYMA-kwartier om activiteiten te organiseren. Dat bepleitte SP-gemeenteraadslid Petra Molenaar 27 mei in de gemeenteraad.

Lees verder
31 mei 2016

7 juni bijeenkomst Nationaal Zorgfonds in Grootstal

Foto: SP / SP

Op dinsdag 7 juni wordt er in de Nijmeegse wijk Grootstal een bijeenkomst gehouden over de plannen om te komen tot een Nationaal Zorgfonds. Sinds de lancering van de campagne vorige week woensdag is er in het hele land al veel steun voor een Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico. Tijdens de bijeenkomst in wijkcentrum de Schakel willen de initiatiefnemers graag met Nijmegenaren in gesprek over dit plan..

Lees verder
27 mei 2016

Cultureel Nijmegen: bruisend en toegankelijk

Cultuur in Nijmegen is niet alleen voor de elite, maar voor iedereen. Het culturele aanbod in Nijmegen is breed en toegankelijk voor alle lagen van de bevolking.  Dat is de inzet van de SP in het Nijmeegse stadsbestuur, en de eerste resultaten zijn nu zichtbaar.

Lees verder
25 mei 2016

Nijmegen op groene koers

Foto: Erik / Creative Commons

De SP is tevreden over het duurzaamheidsbeleid van het stadsbestuur. De belangrijkste doelstellingen van de coalitie worden gehaald en op een aantal terreinen ligt Nijmegen zelfs voor op schema. Dat blijkt onder andere uit de jaarrekening van de stad. Het warmtenet, het verduurzamen van gebouwen en het opwekken van duurzame energie maken dat Nijmegen een van de koplopers is in het land op het terrein van duurzaamheid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier