h

Nijmegen op groene koers

25 mei 2016

Nijmegen op groene koers

Foto: Erik / Creative Commons

De SP is tevreden over het duurzaamheidsbeleid van het stadsbestuur. De belangrijkste doelstellingen van de coalitie worden gehaald en op een aantal terreinen ligt Nijmegen zelfs voor op schema. Dat blijkt onder andere uit de jaarrekening van de stad. Het warmtenet, het verduurzamen van gebouwen en het opwekken van duurzame energie maken dat Nijmegen een van de koplopers is in het land op het terrein van duurzaamheid.

SP-gemeenteraadslid Matthias van Hunnik: “In de coalitie hebben we ambitieuze afspraken gemaakt over verduurzaming van de stad. Met deze groene koers leveren wij onze bijdrage aan het terugdringen van energiegebruik, vervuiling en het beperken van de klimaatverandering.”

In 2045 wil Nijmegen volledig energieneutraal zijn. Sinds 2015 is het warmtenet van de Waalsprong aangesloten op de warmte van de afvalverbrandingscentrale ARN. Warmte die anders verloren gaat als een bijproduct, wordt nu voor een nuttig doel ingezet. 4000 huishoudens worden van energie voorzien.

Verder worden de doelstellingen van het Nijmeegse Energie Convenant (NEC 2.0) ruimschoots gehaald. De bij NEC 2.0 aangesloten bedrijven en instellingen bespaarden 19 % CO2 in de periode 2012-2014, ruim boven de doelstelling van drie procent minder uitstoot. Dat is evenveel als de uitstoot van 16.000 huishoudens. In Nijmegen wordt sinds 2014 nergens nog meer CO2 uitgestoten dan de landelijke wettelijke norm. Verder is de opwekking van duurzame energie boven verwachting. Afgelopen jaar zelfs voldoende om 6000 huishoudens extra van stroom te voorzien.

Van Hunnik: “Het succes van het beleid zit er mede in dat gemeente, inwoners en bedrijven samen werken aan verduurzaming. Dat leidt er toe dat Nijmegen wordt gezien als een van de koplopers op dit terrein. Dat blijkt ook uit het feit dat we voor een derde keer zijn genomineerd voor de verkiezing van European Green Capital."

Reactie toevoegen

U bent hier