h

Meer kinderen aan het zwemmen

6 juni 2016

Meer kinderen aan het zwemmen

Het percentage Nijmeegse kinderen dat het afgelopen jaar met een zwemdiploma de basisschool verliet is fors gestegen. De toename is toe te schrijven aan een campagne die de gemeente lanceerde om ouders en scholen te stimuleren om kinderen een zwemdiploma A te laten halen. SP-wethouder Renske Helmer is blij met de succesvolle aanpak en wil doorgaan op de ingezette lijn: Helmer: “Het percentage kinderen met een diploma is als gevolg van de campagne gestegen van 85 naar 92 procent. Dat is een fantastisch resultaat, maar we zijn er nog niet: in een waterrijk land als Nederland is een zwemdiploma geen overbodige luxe, daarom gaan wij voor 100%.”

 
Helmer: “Sport, en daarmee ook zwemmen, is voor steeds minder kinderen vanzelfsprekend. Of kinderen een zwemdiploma halen zou immers niet moeten afhangen van de portemonnee van hun ouders. Met diverse basisscholen, medewerkers van sportservice en zwemaanbieders hebben we het afgelopen jaar hard gewerkt aan actieplannen om de zwemvaardigheid van leerlingen te verbeteren. Al deze maatregelen hebben ertoe geleid dat er een flinke toename is van het aantal kinderen dat gebruik maakt van het Zwemfonds om een diploma behalen. We gaan hiermee door tot ieder kind in Nijmegen in ieder geval een A-diploma heeft.”

Reactie toevoegen

U bent hier