h

Zorggeld blijft bij de zorg

7 juni 2016

Zorggeld blijft bij de zorg

Foto: SP

Nijmegen houdt 9,8 miljoen euro over van het zorgbudget. In tegenstelling tot veel andere gemeenten blijft dit geld gereserveerd voor de zorg. Dat is in 2014 op aandringen van de SP afgesproken in het coalitieakkoord en wordt nu in de praktijk gebracht.

Cor van Norel, gemeenteraadslid namens de SP: “Er zijn geregeld berichten over gemeenten die geld overhouden bij de zorg en dit vervolgens in de algemene reserves stoppen. Dan wordt het niet aan zorg uitgegeven. Een grof schandaal, aangezien er op veel plaatsen – overigens niet in Nijmegen – fors wordt bezuinigd op de zorg. Van de 9,8 miljoen gaat er 8,4 naar de reserve Wmo en Jeugd en 1,4 aan de reserve beschermd wonen. Om knelpunten en risico’s in de toekomst te kunnen opvangen (er wordt b.v. in 2017 nog een landelijke bezuiniging op jeugdhulp verwacht) wordt dit nu niet direct uitgegeven, maar kunnen we dit later aanspreken mocht er geld tekort zijn bij de zorg. Het geld blijft in ieder geval voor zorg beschikbaar.”

Reactie toevoegen

U bent hier