h

Nieuws uit 2015

12 juli 2015

SP: ook in Nijmegen onterechte bijstandsboetes terugbetalen

Bijstandsgerechtigden die op grond van de Fraudewet ten onrechte een boete hebben gekregen, moeten deze terugbetaald krijgen. Dat vindt SP-gemeenteraadslid Maarten Sweep, die hierover woensdagavond vragen stelde aan het stadsbestuur.

Lees verder
12 juli 2015

Stop de huurverhoging

De Nijmeegse woningcorporaties moeten per direct stoppen met de jaarlijkse huurverhoging. Dat bepleit SP-fractievoorzitter Hans van Hooft. Afgelopen vier jaar zijn de huren in Nijmegen met 21 procent gestegen van gemiddeld 425 euro in 2011 naar 516 euro nu. Van Hooft: "Door de landelijke verhuurderheffing schieten de huren omhoog en worden met name modale inkomens kaalgeplukt. Nijmeegse woningcorporaties hebben daar nog een flinke schep bovenop gedaan. Het is onacceptabel dat huurders nog verder worden uitgeknepen."

Lees verder
12 juli 2015

SP: provincie gooit Nijmegen economisch op slot

Als de provincie Gelderland de ontwikkeling van het bedrijventerrein in De Grift-Noord afschiet, moet Nijmegen gecompenseerd worden. SP-gemeenteraadslid Bart van Berkel: “De provincie probeert het aantal bedrijventerreinen terug te dringen en dat is ook nodig. Het probleem is dat de provincie dat doet zonder oog te hebben voor de gevolgen voor gemeenten zoals Nijmegen.”

Lees verder
8 juli 2015

Linksplus goed op weg

Op de politieke avond van 8 juli besprak de Nijmeegse gemeenteraad de plannen in de Zomernota 2015. Hieronder is de spreektekst van SP-fractievoorzitter Hans van Hooft te lezen:

Lees verder
7 juli 2015

SP: Nijmegen moet inhuur beperken

Nijmegen moet de inhuur wat de SP betreft flink terugbrengen. Fractievoorzitter Hans van Hooft dient woensdagavond een motie in die het stadsbestuur hiertoe oproept. “Tijdelijke contracten voor structureel werk bij gemeenten vinden wij onwenselijk”, aldus Van Hooft. “Volgens de vakbond en de ondernemingsraad gaan sommige mensen al tien jaar lang van tijdelijk contract naar tijdelijk contract. Daarnaast is in het verleden al afgesproken de inhuur fors terug te dringen. Daar komt nu nog te weinig van terecht.” Een deel van het bespaarde geld kan worden geïnvesteerd in het afschaffen van de eigen bijdrage in de jeugdzorg en het kwijtschelden van de hondenbelasting voor minima.

Lees verder
3 juli 2015

Nijmegen moet zich uitspreken tegen TTIP

SP en GroenLinks stellen samen voor om ons als stad uit te spreken tegen het handelsverdrag TTIP. In dit verdrag wordt onder andere geregeld dat bedrijven overheden kunnen aanklagen buiten de gewone rechtspraak om. Op die manier zouden overheden, ook lokale overheden, gedwongen kunnen worden boetes te betalen als het beleid van die overheid een bedrijf in de weg zit.

Lees verder

Pagina's

U bent hier