h

SP: Nijmegen moet inhuur beperken

7 juli 2015

SP: Nijmegen moet inhuur beperken

Nijmegen moet de inhuur wat de SP betreft flink terugbrengen. Fractievoorzitter Hans van Hooft dient woensdagavond een motie in die het stadsbestuur hiertoe oproept. “Tijdelijke contracten voor structureel werk bij gemeenten vinden wij onwenselijk”, aldus Van Hooft. “Volgens de vakbond en de ondernemingsraad gaan sommige mensen al tien jaar lang van tijdelijk contract naar tijdelijk contract. Daarnaast is in het verleden al afgesproken de inhuur fors terug te dringen. Daar komt nu nog te weinig van terecht.” Een deel van het bespaarde geld kan worden geïnvesteerd in het afschaffen van de eigen bijdrage in de jeugdzorg en het kwijtschelden van de hondenbelasting voor minima.

Van Hooft: “In 2011 heeft de gemeenteraad besloten vanaf 2014 ruim eenderde minder aan inhuur te besteden dan in 2009. Afgesproken was om maximaal 10 miljoen euro per jaar aan inhuur uit te geven. Uit de jaarrekening van 2014 blijkt echter dat er 16,6 miljoen is uitgegeven – 6,6 miljoen te veel. Daar zijn allerlei verklaringen voor, maar het stadsbestuur moet nu wel aan de slag met het uitvoeren van dit raadsbesluit. In de CAO Gemeenten is ook al afgesproken dat tijdelijke contracten voor structureel werk onwenselijk zijn. Voor structureel werk moeten gewoon vaste contracten komen.”

De SP roept het college op om de kosten voor inhuur zo snel mogelijk terug te brengen tot 10 miljoen euro per jaar. Van Hooft: “Met deze maatregel besparen we per saldo een half miljoen euro. Daarmee schaffen we de eigen bijdrage voor ouders met kinderen in de jeugdzorg af. Verder houden we de kwijtschelding van de hondenbelasting voor minima in stand, die door het vorige college met D66 per 2016 was afgeschaft."

Reactie toevoegen

U bent hier