h

Nieuws uit 2006

31 mei 2006

Puinbreker Dar bij nieuwe milieustraat Waalsprong

In december heeft de gemeenteraad op initiatief van de SP het college opgedragen om voor de geplande puinbreker bij de Dar aan de Kanaalstraat te zoeken naar een andere lokatie. Inmiddels is er wel een vergunning aangevraagd. De SP vroeg het college om opheldering tijdens de raadsvergadering.

Lees verder
30 mei 2006

Werklozencentrum Unitas en SP: Klachtenweek Sociale Dienst

De SP Nijmegen en Werklozencentrum Unitas organiseren een Klachtenweek Sociale Dienst van dinsdag 6 tot vrijdag 9 juni 2006. Aanleiding voor de klachtenweek is een aantal berichten over slechte dienstverlening en willekeur in toekenning bijzondere bijstand bijvoorbeeld. Met de klachtenweek willen het werklozencentrum en de politieke partij een beter beeld krijgen of dit slechts incidenten zijn, of dat er structureel wat mis is. Indien de uitkomst van het onderzoek daar aanleiding toe geeft zullen beide organisaties bij de Sociale Dienst en bij de verantwoordelijke wethouder aandringen op verbeteringen.

Lees verder
26 mei 2006

SP Nijmegen wil ook lokaal openheid over giften aan politieke partijen

De SP Nijmegen wil dat in navolging van de landelijke afspraken er ook in gemeenten regels komen voor maximum bedragen en over openheid over giften aan politieke partijen. Zij nodigt alle Nijmeegse partijen uit om op korte termijn (dus ver voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen) afspraken te maken.

Lees verder
23 mei 2006

De bus komt zo, maar waar?

De SP-fractie heeft vragen gesteld aan het college over het Reizigers Informatiesysteem (RIS) op het Centraal Station en Brabantse Poort. Bij de fractie zijn namelijk veel klachten binnengekomen over het niet functioneren van het RIS. De SP wil weten wanneer dit gemaakt gaat worden en pleit voor tijdelijke informatiepunten zolang de klachten niet verholpen zijn.

Lees verder
21 mei 2006

SP Nijmegen op het NSF

De SP afdeling Nijmegen was aanwezig op het Nederlands Sociaal Forum (NSF). SP-leden ondersteunden de organisatie, namen deel aan debatten en bezochten de debatten en optredens tijdens het NSF-weekend.

Lees verder
27 april 2006

Lasten voor Nijmeegse burger zijn gedaald

Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is er vaak op gehamerd door de oppositiepartijen (met name VVD en CDA) dat de lasten voor de Nijmeegse burgers zo hoog zouden zijn. Uit recente cijfers blijkt dat dit mee valt. Van de 35 grote steden staat Nijmegen met een 14de plaats in de middenmoot.

Lees verder

Pagina's

U bent hier