h

Puinbreker Dar bij nieuwe milieustraat Waalsprong

31 mei 2006

Puinbreker Dar bij nieuwe milieustraat Waalsprong

In december heeft de gemeenteraad op initiatief van de SP het college opgedragen om voor de geplande puinbreker bij de Dar aan de Kanaalstraat te zoeken naar een andere lokatie. Inmiddels is er wel een vergunning aangevraagd. De SP vroeg het college om opheldering tijdens de raadsvergadering.

Matthias van Hunnik: “Het is een beetje vreemd als enerzijds alles in het werk wordt gesteld om de puinbreker niet aan de Kanaalstraat te vestigen en aan de andere kant wel een vergunning hiervoor bij de provincie wordt aangevraagd."
Het college gaf in reactie op de vragen van de SP aan dat het college in onderhandeling is met de Dar. Men wil in de Waalsprong ook een milieustraat vestigen waar de puinbreker voor minder overlast zal zorgen. Hiervoor moeten wel een aantal besluiten worden genomen en daar gaat tijd in zitten. De ruimte aan de Kanaalstraat die voor de puinbreker bedoeld was, kan dan bijvoorbeeld door het Goed worden ingenomen. Het college en de Dar zijn hierover in onderhandeling en verwachten er samen uit te komen. Daarnaast houdt de gemeente de optie open om nog formeel bezwaar te maken maar, dit wordt liever voorkomen.

De SP-motie uit december 2005: Motie: voorkom geluidsoverlast en meer vrachtverkeer

U bent hier