h

SP Nijmegen wil ook lokaal openheid over giften aan politieke partijen

26 mei 2006

SP Nijmegen wil ook lokaal openheid over giften aan politieke partijen

De SP Nijmegen wil dat in navolging van de landelijke afspraken er ook in gemeenten regels komen voor maximum bedragen en over openheid over giften aan politieke partijen. Zij nodigt alle Nijmeegse partijen uit om op korte termijn (dus ver voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen) afspraken te maken.

Op 24 mei werd bekend dat er landelijk een maximum gesteld wordt aan giften aan politieke partijen en dat er meer openheid moet komen. Personen of bedrijven mogen jaarlijks niet meer dan 25.000 euro geven aan een politieke partij. Giften van boven de drie duizend euro moeten openbaar gemaakt worden. Het kabinet wil met de regels belangenverstrengeling voorkomen. Ze gelden zowel voor bijdragen in geld als in natura. De Kiesraad moet toezicht houden en kan boetes opleggen bij overtredingen.

Landelijk komt er dus steeds meer duidelijkheid en openheid over wat wel en niet mag. Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen vroeg de SP in Nijmegen de andere politieke partijen openheid te geven over giften van boven de duizend euro maar kreeg alleen respons van GroenLinks en de PvdA en het CDA. Deze laatste partij gaf aan geen openheid te willen geven.

De landelijke duidelijkheid die nu geschapen is, vraagt wat de SP Nijmegen betreft om het doortrekken van deze lijn op lokaal niveau. Het is nu - lang voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen - een goed moment om ook in Nijmegen duidelijkheid te scheppen. Daarom zal de SP Nijmegen alle partijen uitnodigen om in gezamenlijk overleg afspraken te maken voor maximale openheid over giften. Fractievoorzitter Hans van Hooft jr. licht toe: "Kiezers hebben het recht om te weten door welke bedrijven van binnen en buiten Nijmegen bepaalde politieke partijen gesponsord worden. Ook lokaal moeten belangenverstrengelingen voorkomen worden. En dan is duizend euro misschien nog wat aan de hoge kant. Zeker als je het vergelijkt met de drie duizend euro die landelijk geldt."

Dat dit geen fictieve kwestie is, bleek tijdens de afgelopen raadsverkiezingen toen het plaatselijke CDA stevig gesponsord werd door (mensen uit) het bedrijfsleven.

Zie ook het weblog over de sponsering

U bent hier