h

Nieuws uit 2005

13 mei 2005

Dienstenrichtlijn: ingewikkelde materie

Tijdens het debat over de dienstenrichtlijn bleek deze regeling lastig in elkaar te zitten. Vertegenwoordigers van SP, CDA en FNV verschilden regelmatig van mening over de gevolgen van de richtlijn en de huidige ontwikkelingen. Hierdoor ontstond een levendig debat met veel inbreng van het aanwezige publiek.

Lees verder
13 mei 2005

Dagloon verdient beter

De SP heeft met succes gepleit voor een betere beloning van de werkers van stichting Dagloon. Dit zijn met name daklozen die tegen een vaste bijdrage van 21 euro per week de stad schoon houden. Hierbij wordt geen onderscheidt gemaakt in het aantal uur dat iemand werkt. De wethouder heeft laten weten positief tegenover het verzoek te staan.

Lees verder
6 mei 2005

Debat SP, CDA, FNV over dienstenrichtlijn op 12 mei

Op donderdag 12 mei organiseert de SP afdeling Nijmegen een debat over de dienstenrichtlijn van voormalig EU commissaris Bolkenstein. Deze Europese regeling zal er voor zorgen dat al het dienstenverkeer in Europa wordt geliberaliseerd. Hierdoor komen de kwaliteit en inhoud van de diensten en de arbeidsvoorwaarden van vele werknemers onder druk te staan.

Lees verder
3 mei 2005

ID-kaart? Eerst weten wie de buren zijn!

Bij de SP-fractie zijn klachten binnen gekomen van allochtone burgers die een ID-kaart aanvragen bij de gemeente Nijmegen. Zij moesten vragen beantwoorden over wie hun buren waren en de samenstelling van het huishouden van de buren. De SP vindt dit een aantasting van de privacy van mensen en wil opheldering.

Lees verder
1 mei 2005

1 mei: dag voor de linkse samenwerking

Op 1 mei hield de PvdA-top in Nijmegen haar dag van de arbeid viering. SP en GroenLinks zagen dit als aanleiding om de PvdA op te roepen tot linkse samenwerking zoals in Nijmegen al plaatsvindt. Onder het mom 'Nijmegen gaat linksom, u toch ook?' riepen 10 SP-ers en GroenLinksers de PvdA-leden op te kiezen voor linkse samenwerking.

Lees verder

Pagina's

U bent hier